Ενδυνάμωση γυναικών ακριτικών περιοχών

Φορέας Υλοποίησης: Ένωση Κυριών Δράμας Το  έργο έχει πολλαπλές δράσεις: δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για τη διαχείριση της ενδοοικογενειακής βίας από την Ένωση Κυριών Δράμας, αντιμετωπίζει την ειδική ανάγκη...

Προώθηση του προγράμματος Girls Empowering Girls για την ενδυνάμωση μητέρων και κοριτσιών μονογονεϊκών οικογενειών

Φορέας Υλοποίησης: Πρώτα το Παιδί – Children First Greece Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων για την προώθησή του σε πιθανούς δωρητές και συνεργάτες, με στόχο την...

Ενίσχυση του Greek Women in STEM – υποστήριξη δράσεων για τον εορτασμό των Ελληνίδων στα STEM

Το έργο στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχής και της επιτυχίας των γυναικών στους τομείς της Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM) με τρεις κατηγορίες δράσεων: Ενισχύοντας την ανάπτυξη του...

Bελτίωση των ικανοτήτων της Home-Start Ελλάς για αποτελεσματικότερες και με μεγαλύτερο αντίκτυπο δράσεις ενδυνάμωσης κοινωνικά ευάλωτων μητέρων

Φορέας Υλοποίησης: Home-Start Ελλάς Το έργο, ανταποκρινόμενο στις διαπιστωμένες ανάγκες του φορέα, θα εστιάσει κατ’ αποκλειστικότητα στην ενδυνάμωση του φορέα σε τρεις τομείς που αποτελούν προϋπόθεση για την παροχή...

Ο έμφυλος Χάρτης των ΑΕΙ στην Ελλάδα

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Εταιρία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.)  Το έργο με τίτλο UNI-GENDER-MAP έχει στόχο τη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων του έμφυλου χάρτη των 24 Πανεπιστημίων -Ανώτατων Εκπαιδευτικών...

Συναι/no για Εκπαιδευτικούς: Ένας οδηγός για την καλλιέργεια δεξιοτήτων συναίνεσης στο μαθησιακό περιβάλλον

Φορέας Υλοποίησης: Genderhood Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία του οδηγού “Συναι/no για εκπαιδευτικούς” που παρέχει τα εργαλεία σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την προώθηση της συναίνεσης και...

Εξερεύνηση, πειραματισμός και ανακατασκευή νέων υγιών εκφάνσεων αρρενωπότητας

Φορέας Υλοποίησης: Η Συμμαχία των Φύλων Σκοπός του έργου είναι να ενθαρρύνει γονείς και εκπαιδευτικούς να αποτιμήσουν κριτικά τα «κόστη» και τα «οφέλη» των “παραδοσιακών” στερεοτυπικών ανδρικών χαρακτηριστικών που...

How to treat your Patient: Συνηγορία για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής Το έργο εστιάζει στην παροχή ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης στα θύματα έμφυλης βίας. Εστιάζει στην ανάγκη εξειδικευμένης εκπαίδευσης των φοιτητών Ιατρικής και...

Genderyard: Καλλιεργώντας την ισότητα των φύλων σε δημόσια σχολεία μέσω εκπαιδευτικών εργαστηρίων και δημιουργίας λαχανόκηπων

Φορέας Υλοποίησης: ΜΑΜΑΓΑΙΑ Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε Δημόσια Σχολεία, με τη συμμετοχή παιδιών και εκπαιδευτικών, με στόχο την ανίχνευση και την κατανόηση έμφυλων ζητημάτων στο...

WoMental

Φορέας Υλοποίησης: Rise Club Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Το έργο στοχεύει στην εφαρμογή ενός προγράμματος ψυχολογικής ενδυνάμωσης διάρκειας 6 μηνών, το οποίο θα απευθύνεται σε 30 μητέρες. Στο πλαίσιο...

Ελάτε να μιλήσουμε για τα εργασιακά μας δικαιώματα! Ένα σεμινάριο από γυναίκες για γυναίκες

Φορέας Υλοποίησης: We Need Books Στο πλαίσιο του έργου υλοποιείται ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών με εισηγήτριες  την Αναστασία Χαλκίδου, επιχειρηματία και λογίστρια, και τη...

Failing Forward

Φορέας Υλοποίησης: StoryMentor Η επαγγελματική αποτυχία πυροδοτεί την αυτοαμφισβήτηση, μειώνει την αυτοπεποίθηση και προκαλεί κριτική από τον περίγυρο. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν την αποτυχία διαφορετικά από τους άντρες, ωστόσο συχνά...

Διεκδικώντας τη φωνή μου: Η φεμινιστική προοπτική στη μουσικοθεραπεία

Φορέας Υλοποίησης: SONORA: Διεπιστημονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας και Έρευνας Το έργο έχει ως στόχο την υλοποίηση ενός ειδικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου μουσικοθεραπείας, που στοχεύει στην εξοικείωση των συμμετεχουσών με την φεμινιστική...

Όλες οι γυναίκες μια Φωνή

Φορέας Υλοποίησης: Διαβάζω για τους Άλλους (ΔγτΑ) Το έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση του οργανισμού σε θέματα διοίκησης και μέτρησης  Κοινωνικού Αντικτύπου. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης και υποστήριξης  γυναικών...