Το 1979, αμέσως μετά τον θάνατο του Μποδοσάκη, το Ίδρυμα αποφάσισε να κατασκευάσει ένα μεγάλο έργο εις μνήμην του. Σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση, αποφασίστηκε η δημιουργία ενός σύγχρονου γενικού νοσοκομείου στη Δυτική Μακεδονία που θα έφερε το όνομα του Μποδοσάκη.

Οι εργασίες ανέγερσης άρχισαν το 1982 και το Ίδρυμα παρέδωσε το έργο το 1989 στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, αφού είχε ολοκληρωθεί το κτήριο του νοσοκομείου και τα εξωτερικά ιατρεία. Τελικά, τα εγκαίνια του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας έγιναν τον Αύγουστο του 1992. Η συνολική δαπάνη του Ιδρύματος για το έργο αυτό αντιστοιχεί σήμερα σε 27.400.000 ευρώ.