Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών οργανωσιακής και επαγγελματικής ανάπτυξης στις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο, που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Building a robust and democratic civic space» (BUILD). Οι περισσότερες από αυτές τις εκπαιδεύσεις είναι διαθέσιμες και για άλλες ΟΚοιΠ με στόχο τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου του προγράμματος πέρα από τους δικαιούχους του έργου.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων υλοποιείται από το Social Dynamo, το NGO hub του Ιδρύματος Μποδοσάκη, το οποίο προσφέρει ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματικής υποστήριξης σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα. Παράλληλα, δραστηριότητες Ανάπτυξης Ικανοτήτων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των οργανώσεων στην Κύπρο, παρέχονται από το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη στήριξη ενός δικτύου με περισσότερους από 200 εκπαιδευτές, mentors and coaches.

Η εκδήλωση έναρξης του προγράμματος BUILD στην Ελλάδα πραγματοποίηθηκε στις 4 Μαΐου 2023 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων ξεκίνησε με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Εργαστηρίων Συγγραφής Αιτήσεων που πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης και διαδικτυακά. Παρακάτω βρίσκονται τα Εργαστήρια Συγγραφής Αιτήσεων που ολοκληρώθηκαν στην Ελλάδα και την Κύπρο:

Το επόμενο διάστημα το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων συνεχίζει με τον σχεδιασμό και την παροχή εκπαιδεύσεων οργανωσιακής ανάπτυξης, καθώς και θεματικών εκπαιδεύσεων για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των οποίων μπορούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και την ενημέρωσή τους αναφορικά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τις αξίες της ΕΕ και την προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Όλες οι συμμετέχουσες ΟΚοιΠ θα επωφεληθούν επίσης από μια σειρά εργαστηρίων story telling ως πολύτιμο εργαλείο που μπορούν να αξιοποιούν όταν παρουσιάζουν το έργο τους σε πιθανούς χρηματοδότες. Παράλληλα, παρέχεται μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών επαγγελματικής υποστήριξης, team mentoring, εξατομικευμένου coaching, και συμβουλευτικής σε νομικά και φορολογικά θέματα. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες προσαρμόζονται στις ανάγκες των ΟΚοιΠ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, σε συνέχεια της αξιολόγησης των ικανοτήτων και προτεραιοτήτων τους με εργαλεία του Social Dynamo.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.