Φορέας Υλοποίησης: ΜΑΜΑΓΑΙΑ

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε Δημόσια Σχολεία, με τη συμμετοχή παιδιών και εκπαιδευτικών, με στόχο την ανίχνευση και την κατανόηση έμφυλων ζητημάτων στο αστικό περιβάλλον. Η Σχολική Κοινότητα  συμμετέχει σε οικοφεμινιστικούς περιπάτους,  δημιουργεί χάρτες και σχολικούς λαχανόκηπους, χρησιμοποιώντας συμπεριληπτικές και καλλιτεχνικές πρακτικές που ενθαρρύνουν τη συνεργασία και ενισχύουν την ισότητα των φύλων.