ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Ίδρυμα διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Πρώτος Πρόεδρος, έως το θάνατό του, τον Ιανουάριο του 1979, ήταν ο Μποδοσάκης Αθανασιάδης. Τον Μποδοσάκη διαδέχθηκε ο Νίκος Κογεβίνας, που διετέλεσε...
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η ομάδα του Ιδρύματος αποτελείται από ανθρώπους που μοιράζονται κοινό όραμα με το Ίδρυμα, να προσφέρουν δηλαδή με τον δικό τους τρόπο στη δημιουργία μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών, με...

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Επιτροπή Επιστημονικών Βραβείων Η Επιτροπή Επιστημονικών Βραβείων αποτελείται από οκτώ προσωπικότητες του επιστημονικού χώρου. Μέλη Επιτροπής Επιστημονικών Βραβείων Ιδρύματος Μποδοσάκη: Γιάννης Αϋφαντής, Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της...