Τα ακόλουθα προγράμματα σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν ολοκληρωθεί:

START – Create Cultural Change

Tο πρόγραμμα START δίνει τη δυνατότητα στους υποτρόφους του να εξελίξουν μια καινοτόμο ιδέα σε πολιτιστική πρωτοβουλία και να αναπτύξουν τα επαγγελματικά προσόντα που θα τους επιτρέψουν να μετατρέψουν...
START – Create Cultural Change

INNOVATION FORWARD

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη υλοποίησαν το πρόγραμμα «Innovation Forward», που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη σε συνεργασία με την Athroa Innovations, για την...
INNOVATION FORWARD