Υποστήριξη Ασύλου Ανιάτων

Η δωρεά υποστηρίζει την αναβάθμιση του τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης του Ασύλου Ανιάτων. Το τμήμα δημιουργήθηκε στοχεύοντας στη βελτίωση της...
Υποστήριξη Ασύλου Ανιάτων

“Master…soap”: πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης ενηλίκων με νοητική υστέρηση

“Master…soap” Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο Κέντρο Διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας για ενήλικες με νοητική υστέρηση ΠΕΚ/ΑΜΕΑ., με στόχο την ενδυνάμωση, εκπαίδευση...
“Master…soap”: πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης ενηλίκων με νοητική υστέρηση

Παρατηρητήριο για το Μάτι

Το «Παρατηρητήριο για το Μάτι» αποτελεί μία δημοσιογραφική ερευνητική πρωτοβουλία με μακροχρόνιο ορίζοντα, η οποία εστιάζει στην πορεία ανοικοδόμησης...
Παρατηρητήριο για το Μάτι

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

H συγκεκριμένη δωρεά που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, κάλυψε...
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων