Αναγνωρίζοντας ότι οι κοινωνικές ανάγκες σήμερα στη χώρα μας είναι μεγάλες, το Ίδρυμα δρα ως κανάλι προσφοράς και συνεργάζεται με επιχειρήσεις με σταθερή δέσμευση στην κοινωνική προσφορά για δημιουργία προγραμμάτων σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου.

Στις εταιρικές συνεργασίες, το Ίδρυμα αξιοποιεί την τεχνογνωσία, το εξειδικευμένο προσωπικό του και τους μηχανισμούς διαχείρισης προγραμμάτων του και ενώνει τις δυνάμεις του με εταιρείες, δημιουργώντας ή συνδημιουργώντας προγράμματα ΕΚΕ, αλλά και διαχειριζόμενο τους πόρους τους για τη δημιουργία προγραμμάτων για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας, ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών και προστασίας του περιβάλλοντος.

EUROLIFE FFH

Tο Ίδρυμα Μποδοσάκη συνεργάζεται με την Eurolife FFH για να υποστηρίξει το έργο και τους σπουδαστές της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Στεμνίτσας και ειδικότερα των δύο ειδικοτήτων: α)...
EUROLIFE FFH

DELOITTE GREECE FOUNDATION

«Ζήσε την Επιστήμη» – Εξοπλισμός σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών Tο Ίδρυμα Μποδοσάκη συνεργάζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με το Deloitte Greece Foundation στο πλαίσιο του προγράμματος «Ζήσε την Επιστήμη»....
DELOITTE GREECE FOUNDATION

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

«Ζήσε την Επιστήμη» – Εξοπλισμός σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών Tο Ίδρυμα Μποδοσάκη συνεργάζεται με τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ζήσε την Επιστήμη». To πρόγραμμα δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία...
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Το καινοτόμο Πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, της ΑΒ Βασιλόπουλος και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για την υποστήριξη της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής. Το Πρόγραμμα εισάγει τις...
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΩΓΟΣ TAP

Η συνεργασία του Ιδρύματος Μποδοσάκη με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG) ανακοινώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 και αφορά τον εντοπισμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση...
ΑΓΩΓΟΣ TAP

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Για τις εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει πιστοποιηθεί με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.), σύμφωνα τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015. Το Ίδρυμα...
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ