Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο συμμετέχουν τέσσερα κοινωφελή Ιδρύματα της χώρας (Ίδρυμα Μποδοσάκη, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη και Ίδρυμα Ωνάση), έχει ως στόχο στην ανάδειξη του ερευνητικού και επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας, έτσι ώστε να προσελκύσει επενδύσεις και να ενθαρρύνει τους Έλληνες ερευνητές να μείνουν και να δημιουργήσουν στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί, υπό προυποθέσεις, τις δαπάνες για την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας καινοτόμων ιδεών, που προέρχονται από Έλληνες ερευνητές ή ερευνητικά κέντρα.