Η ιδιωτική φιλανθρωπία επιτελεί διαχρονικά, αλλά και στη σημερινή εποχή των πολλαπλών κοινωνικών αναγκών, έναν πολύτιμο ρόλο.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη επιδιώκει να αποτελεί τον δίαυλο που προσφέρει και σε ιδιώτες τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την κοινωνία με έναν ουσιαστικό τρόπο, αποδεχόμενο και δωρεές ιδιωτών, τις οποίες διαχειρίζεται ως σύγχρονος, πιστοποιημένος φορέας, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Αν σκέφτεστε πώς θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε μια δική σας δωρεά, η ομάδα ειδικών του Ιδρύματος είναι στη διάθεσή σας για να σας κατευθύνει. O Philanthropy Advisor του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Μιχάλης Κωνσταντινίδης, [email protected], 210 010 7767, είναι στη διάθεσή σας για μια αρχική συζήτηση γνωριμίας.

Η διαδικασία πραγματοποίησης μιας ιδιωτικής δωρεάς, οποιουδήποτε μεγέθους, είναι απλή και ευέλικτη. Αν αποφασίσετε να προχωρήσετε σε δωρεά μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη τα στάδια της συνεργασίας μας θα αναπτυχθούν ως εξής:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΩΡΕΑΣ/ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

Με τη βοήθεια της ομάδας ειδικών του Ιδρύματος Μποδοσάκη, ιεραρχούνται και οριστικοποιούνται από κοινού με τον δωρητή οι σκοποί που επιθυμεί να υποστηρίξει:

  • Οι ιδιώτες δωρητές έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τους κοινωφελείς σκοπούς του Ιδρύματος Μποδοσάκη ή άλλους σημαντικούς γι’ αυτούς σκοπούς
  • Οι δωρητές μπορούν να επιλέξουν αν επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμοι  ή αν η δωρεά τους θα είναι ονομαστική, θα φέρει δηλαδή το όνομά τους (εφόσον πρόκειται για δωρεά άνω των €50.000)
  • Οι δωρητές μπορούν να επιλέξουν αν η δωρεά τους θα αξιοποιηθεί στο σύνολό της εντός ορισμένου αριθμού ετών, ή θα διαρκέσει ες αεί (εφόσον πρόκειται για δωρεά άνω των €500.000)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη οι ιδιώτες δωρητές έχουν την ευκαιρία να δουν το φιλανθρωπικό τους όραμα να μετουσιώνεται σε προγράμματα με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Πέραν των δικών του προγραμμάτων, το Ίδρυμα θέτει την εμπειρία, την εξειδίκευσή του και τις δεξιότητες που διαθέτει η ομάδα των στελεχών του στη διάθεση των ιδιωτών δωρητών προκειμένου να σχεδιάσουν εξατομικευμένα για εκείνους προγράμματα, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό και αμερόληπτη συμβουλευτική υποστήριξη.

Μετά τον προσδιορισμό του προς ενίσχυση σκοπού, της διάρκειας ισχύος της δωρεάς και του ποσού της, η ομάδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη σχεδιάζει μια πρόταση φιλανθρωπικού προγράμματος που θα υπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το όραμα του δωρητή. Η πρόταση αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στον δωρητή, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους ενεργειών και των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων, του/ων φορέα/ων υλοποίησης, του χρονοδιαγράμματος και του μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης του προγράμματος.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Για την υλοποίηση των φιλανθρωπικών προγραμμάτων το Ίδρυμα αξιοποιεί τους πιστοποιημένους του μηχανισμούς διαχείρισης και ενεργοποιεί το ευρύ δίκτυο στρατηγικών συνεργατών του, συμπεριλαμβανομένων κρατικών φορέων, της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, άλλων ιδρυμάτων και επιλεγμένων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της δωρεάς γίνεται υπό την καθοδήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής  με σεβασμό σε πιθανές επιθυμίες του δωρητή.