Η φιλανθρωπία εκτελεί, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, έναν πολύτιμα συμπληρωματικό ρόλο στις δράσεις της πολιτείας, των επιχειρήσεων και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Σκοπός του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι η προσφορά στους ιδιώτες της δυνατότητας να υποστηρίξουν ουσιαστικά την κοινωνία, μέσω προγραμμάτων με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, το Ίδρυμα Μποδοσάκη διαχειρίζεται δωρεές ιδιωτών.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΩΡΕΑΣ/ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

Με τη βοήθεια της ομάδας ειδικών του Ιδρύματος Μποδοσάκη, ιεραρχούνται και οριστικοποιούνται από κοινού με τον δωρητή οι σκοποί που επιθυμεί να υποστηρίξει:

  • Οι ιδιώτες δωρητές μπορούν να υποστηρίξουν τους κοινωφελείς σκοπούς του Ιδρύματος Μποδοσάκη ή άλλους σημαντικούς γι’ αυτούς σκοπούς
  • Οι δωρητές μπορούν να επιλέξουν, εφόσον το ύψος της δωρεάς το επιτρέπει, αν η δωρεά τους θα διαρκέσει ες αεί ή θα αξιοποιηθεί στο σύνολό της εντός ορισμένου αριθμού ετών
  • Η εκάστοτε δωρεά μπορεί είτε να υλοποιείται με εισφορές κατά τη διάρκεια της ζωής του δωρητή είτε μέσω δημιουργίας μιας Μεγάλης Δωρεάς

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη οι ιδιώτες δωρητές έχουν την ευκαιρία να δουν το φιλανθρωπικό τους όραμα να μετουσιώνεται σε προγράμματα που αξιοποιούν τους διαθέσιμους πόρους, μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό και αμερόληπτη συμβουλευτική υποστήριξη. Το Ίδρυμα σχεδιάζει εξατομικευμένα φιλανθρωπικά προγράμματα για ιδιώτες δωρητές, θέτοντας στη διάθεσή τους την εμπειρία και την εξειδίκευσή του και τις δεξιότητες της ομάδας ειδικών του.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Για την υλοποίηση των φιλανθρωπικών προγραμμάτων το Ίδρυμα αξιοποιεί τους πιστοποιημένους μηχανισμούς διαχείρισής του και ενεργοποιεί το ευρύ δίκτυο στρατηγικών συνεργατών του, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, κρατικών φορέων, της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και άλλων ιδρυμάτων.