Η ιδιωτική φιλανθρωπία εκτελεί διαχρονικά, αλλά και στη σημερινή εποχή των πολλαπλών κοινωνικών αναγκών, έναν πολύτιμο ρόλο.

Σκοπός του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι να προσφέρει και σε ιδιώτες τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την κοινωνία με έναν ουσιαστικό τρόπο. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, το Ίδρυμα Μποδοσάκη υποδέχεται και δωρεές ιδιωτών, τις οποίες διαχειρίζεται ως ένας σύγχρονος, πιστοποιημένος φορέας, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Αν σκέφτεστε πώς θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε μια δική σας δωρεά, η ομάδα ειδικών του Ιδρύματος είναι στη διάθεσή σας για να σας κατευθύνει. O Philanthropy Advisor του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Μιχάλης Κωνσταντινίδης, [email protected], 210 010 7767, είναι στη διάθεσή σας για μια αρχική συζήτηση γνωριμίας.

Το πλαίσιο πραγματοποίησης μιας ιδιωτικής δωρεάς είναι απλό και ευέλικτο, καθώς οι δωρεές ιδιωτών μπορούν να υλοποιηθούν με την προσφορά κεφαλαίου οποιουδήποτε μεγέθους. Αν αποφασίσετε να προχωρήσετε σε μία δωρεά μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη τα στάδια της συνεργασίας μας θα αναπτυχθούν ως εξής:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΩΡΕΑΣ/ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

Με τη βοήθεια της ομάδας ειδικών του Ιδρύματος Μποδοσάκη, ιεραρχούνται και οριστικοποιούνται από κοινού με τον δωρητή οι σκοποί που επιθυμεί να υποστηρίξει:

  • Οι ιδιώτες δωρητές μπορούν να υποστηρίξουν τους κοινωφελείς σκοπούς του Ιδρύματος Μποδοσάκη ή άλλους σημαντικούς γι’ αυτούς σκοπούς
  • Οι δωρητές μπορούν να επιλέξουν αν η δωρεά τους θα είναι ονομαστική, θα φέρει δηλαδή το όνομά τους (εφόσον το ποσό της δωρεάς είναι άνω των €50.000) ή επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμοι
  • Οι δωρητές μπορούν να επιλέξουν αν η δωρεά τους θα διαρκέσει ες αεί (εφόσον το ποσό της δωρεάς είναι άνω των €500.000) ή θα αξιοποιηθεί στο σύνολό της εντός ορισμένου αριθμού ετών

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη οι ιδιώτες δωρητές έχουν την ευκαιρία να δουν το φιλανθρωπικό τους όραμα να μετουσιώνεται σε προγράμματα που αξιοποιούν τους διαθέσιμους πόρους, μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό και αμερόληπτη συμβουλευτική υποστήριξη. Το Ίδρυμα σχεδιάζει εξατομικευμένα φιλανθρωπικά προγράμματα για ιδιώτες δωρητές, θέτοντας στη διάθεσή τους την εμπειρία και την εξειδίκευσή του και τις δεξιότητες της ομάδας ειδικών του.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Για την υλοποίηση των φιλανθρωπικών προγραμμάτων το Ίδρυμα αξιοποιεί τους πιστοποιημένους μηχανισμούς διαχείρισής του και ενεργοποιεί το ευρύ δίκτυο στρατηγικών συνεργατών του, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, κρατικών φορέων, της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και άλλων ιδρυμάτων.