«Είμαστε όλοι Πολίτες»: Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009 – 2014

Το 2013, το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανέλαβε τη διαχείριση στην Ελλάδα του χρηματοδοτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) «Είμαστε όλοι Πολίτες», ύψους 7,34 εκ. ευρώ. Στόχοι του προγράμματος ήταν η μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και η ενίσχυση της ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών.

Χάρη στη συνεισφορά των δωρητριών χωρών του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), υλοποιήθηκαν συνολικά 75 έργα πανελλαδικά, από 65 φορείς υλοποίησης και 43 εταίρους.

Από το πρόγραμμα ωφελήθηκαν περισσότεροι από 205.000 άνθρωποι, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες όπως άτομα με αναπηρίες, μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι, θύματα εγκλημάτων μίσους, οικογενειακής βίας και παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων. Παράλληλα, καθώς η υποστήριξη των παιδιών και των νέων αποτέλεσε προτεραιότητα του προγράμματος, υλοποιήθηκαν έργα ύψους 2,9 εκ. ευρώ σχεδιασμένα για αυτούς.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, στην ενδυνάμωση των δομών και στην ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΚΟ, στην προώθηση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ενθαρρύνθηκε ακόμα η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων ανάμεσα σε ελληνικές ΜΚΟ και οργανισμούς στις δωρήτριες χώρες, με αποτέλεσμα να γίνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών και να προκύψουν νέες συνεργασίες.

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Είμαστε όλοι Πολίτες, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δραστηριοτήτων με στόχο τον εντοπισμό των αναγκών και την ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΚΟ, στο οποίο είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν όλες οι οργανώσεις που έλαβαν επιχορήγηση. Το ολοκληρωμένο αυτό πρόγραμμα έθεσε νέα πρότυπα για τις πρακτικές ενδυνάμωσης των ΜΚΟ στη χώρα μας και οδήγησε το Ίδρυμα Μποδοσάκη στη δημιουργία του Social Dynamo, που εκφράζει στην πράξη το όραμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη για μια υγιή Κοινωνία των Πολιτών που δρα, επηρεάζει, παρεμβαίνει.

Μπορείτε να γνωρίσετε το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» μέσα από το ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε για αυτό και είναι πλέον ελεύθερα διαθέσιμο εδώ συνεχίζοντας το ταξίδι του στο διαδίκτυο, με το σύνθημα: Πολλές Ιστορίες, ένα μήνυμα: Είμαστε όλοι Πολίτες!