Στο Ίδρυμα Μποδοσάκη εργαζόμαστε με στόχο να πλησιάσουμε το όραμά μας, μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους! Λειτουργούμε με πυξίδες τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αξιοπιστία και δημιουργούμε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας, σεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συναδέλφους και συνεργάτες μας.

Αν και εσείς μοιράζεστε το όραμα και τις αξίες μας σας καλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις θέσεων εργασίας στο Ίδρυμα Μποδοσάκη κρίνοντας εάν οι σπουδές και η επαγγελματική σας εμπειρία ανταποκρίνονται στα ζητούμενα.

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά μέσα του Ιδρύματος. Δεν εξετάζουμε βιογραφικά που υποβάλλονται αυθόρμητα και δεν συνδέονται με συγκεκριμένη θέση εργασίας και δεν διατηρούμε αρχείο τους. Αντίθετα, εξετάζουμε με προσοχή κάθε πλήρη και εμπρόθεσμη υποβολή υποψηφιότητας σε ανοιχτή θέση εργασίας αναζητώντας το καταλληλότερο νέο μέλος που θα εμπλουτίσει την ομάδα μας με γνώσεις, ήθος και διάθεση δημιουργίας!

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ανοιχτή θέση εργασίας.