Ενίσχυση της 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής παροχής ιατρικών συμβουλών και ψυχολογικής υποστήριξης

Το Ίδρυμά Μποδοσάκη, έχοντας ως κεντρικό πυλώνα δράσης την αναβάθμιση της υγείας και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην...
Ενίσχυση της 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής παροχής ιατρικών συμβουλών και ψυχολογικής υποστήριξης

Αγορά και εγκατάσταση hardware και software για την ανάλυση δεδομένων Next Generation Sequencing

Το Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου (ΚΑΑΚ) του τμήματος Ανοσολογίας στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» συμμετέχει στην έρευνα για...
Αγορά και εγκατάσταση hardware και software για την ανάλυση δεδομένων Next Generation Sequencing

Αναμόρφωση αίθουσας και αγορά εξοπλισμού για την εγκατάσταση αξονικού τομογράφου

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανταποκρινόμενο στο αίτημα της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων (Ν.Μ. Μολάων) καλύπτει το κόστος αναμόρφωσης της αίθουσας προκειμένου...
Αναμόρφωση αίθουσας και αγορά εξοπλισμού για την εγκατάσταση αξονικού τομογράφου

Υποστήριξη λειτουργίας

Ο οργανισμός “Νοσηλεία” καθημερινά συμβάλλει στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου παρέχοντας δωρεάν κατ’ οίκον νοσηλεία και φροντίδα σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα...
Υποστήριξη λειτουργίας

Υποστήριξη λειτουργίας

H Mη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Αποστολή Άνθρωπος» μέσω των δράσεων της παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε πληθυσμούς που το έχουν ανάγκη....
Υποστήριξη λειτουργίας