Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, υπηρετώντας το όραμά του για τη δημιουργία μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών, δημιούργησε το Πρόγραμμα «Ψηφιακό Σχολείο για Όλους», με στόχο να συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Το πρώτο στάδιο του προγράμματος «Ψηφιακό Σχολείο για Όλους» σχεδιάστηκε αναγνωρίζοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών της χώρας στην νέα μορφή εκπαίδευσης (ψηφιακή και εξ’ αποστάσεως) που η κρίση COVID-19 ανέδειξε ως ανάγκη είναι επιτακτική, καθώς η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αποτελεί μία πρόσκαιρη λύση, αλλά τη νέα πραγματικότητα που μαθητές και καθηγητές καλούνται να εντάξουν στη ζωή τους. Έτσι, το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας για ενίσχυση των εκπαιδευτικών δομών της χώρας με tablets, και στοχεύει στην παροχή στους μαθητές που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό ίσων ευκαιριών εξέλιξης με τους υπόλοιπους μαθητές, αλλά και πιο μακροπρόθεσμα, στην εμβάθυνση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων.

Για τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντικτύπου του προγράμματος, το Ίδρυμα, πέραν των ίδιων πόρων, ένωσε τις δυνάμεις του με τρίτους που ανταποκρίθηκαν θερμά στο κάλεσμά του.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή τους και τα κοινωνικά αντανακλαστικά τις εταιρείες Public-Media Markt για την προσφορά 1000 συσκευών  tablets, την Allianz, την ΕΥΔΑΠ, τη Eurobank, τη MYTILINEOS, τη BCG, τους μεμονωμένους δωρητές που υποστήριξαν το πρόγραμμα και την κυρία Αριάν Κοντέλλη για τη δωρεά της που θα ενισχύσει με τεχνολογικό εξοπλισμό σχολεία της Μυτιλήνης.

Μαζί, προσφέρουμε συνολικά 3.574 tablets σε δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, προς διάθεση στους μαθητές που τα έχουν ανάγκη.

Η παράδοση των tablets οργανώνεται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και η επιλογή των σχολείων και των μαθητών θα πραγματοποιηθεί με υπόδειξη του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες.

Το επόμενο στάδιο του προγράμματος «Ψηφιακό Σχολείο για Όλους» θα υλοποιηθεί μέσω των τακτικών δωρεών του Ιδρύματος Μποδοσάκη προς τα σχολεία της χώρας ενισχύοντας περαιτέρω τις ψηφιακές δυνατότητές τους.