Φορέας Υλοποίησης: Πρώτα το Παιδί – Children First Greece

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων για την προώθησή του σε πιθανούς δωρητές και συνεργάτες, με στόχο την αύξηση της ορατότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας. Παράλληλα, αναλαμβάνει τον συντονισμό και την υλοποίηση θεματικών δράσεων για την ενδυνάμωση 3 μητέρων και 3 κοριτσιών που προέρχονται από μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς επίσης και την πραγματοποίηση τριών σχετικών σεμιναρίων. Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία ενημερωτικού σποτ που θα δημοσιευθεί τόσο σε παραδοσιακά μέσα, όπως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, όσο και διαδικτυακά.