Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Fondation CHANEL συμπράττουν σε πρόγραμμα για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της γυναικείας ενδυνάμωσης στην Ελλάδα.