Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής

Το έργο εστιάζει στην παροχή ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης στα θύματα έμφυλης βίας. Εστιάζει στην ανάγκη εξειδικευμένης εκπαίδευσης των φοιτητών Ιατρικής και των επαγγελματιών υγείας, ώστε να υπάρχει κατανόηση του φαινομένου και να διαμορφωθεί μια κοινή ευαισθητοποιημένη στάση που προλαμβάνει, ανιχνεύει και αντιμετωπίζει την έμφυλη βία.