Σε πολλές χώρες της Ευρώπης πρέπει να σημειωθεί ακόμη μεγάλη πρόοδος για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε το δίκτυο Alliance for Gender Equality in Europe (AGEE), με πρωτοβουλία του Fondation Chanel και υπό την αιγίδα του Network of European Foundations (NEF) με έδρα τις Βρυξέλλες.

Υπό την προεδρία του Fondation CHANEL, τα σημερινά μέλη είναι το King Baudouin Foundation , το L’Oréal Fund for Women, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Fondation de France, το Fondation RAJA-Danièle Marcovici και η JP Morgan. Πρόκειται για δίκτυο ευρωπαϊκών οργανισμών (και δη Ιδρυμάτων) με στόχο την προαγωγή της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη, που προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκπαίδευσης, δικτύωσης και συνέργειας μεταξύ σημαντικών φορέων στον τομέα της φιλανθρωπίας όπως Ευρωπαϊκών Κοινωφελών Ιδρυμάτων, οργανώσεων της ΚτΠ, εμπειρογνωμόνων κ.α.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με δεδομένο ότι η Ελλάδα κατέχει για άλλη μια χρονιά την τελευταία θέση στην Ε.Ε. στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων, συμμετέχει στο δίκτυο για τα έτη 2022-2023-2024, με σκοπό την επιχορήγηση οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών που θα υλοποιήσουν έργα για την προαγωγή της ισότητας των φύλων αποκλειστικά στην Ελλάδα.

Οι στόχοι του δικτύου συνοψίζονται στους εξής τρεις άξονες:

(α) παροχή οικονομικής στήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε οργανώσεις για την ισότητα των φύλων σε όλη την Ευρώπη που εργάζονται με άτομα που ζουν σε ευάλωτες καταστάσεις

(β) οικοδόμηση συνεργασιών με χρηματοδότες, αλλά και μεταξύ χρηματοδοτών και επιχορηγούμενων οργανώσεων που επιταχύνουν τη μάθηση στον τομέα της ισότητας των φύλων

(γ) κινητοποίηση της κοινότητας φιλανθρωπίας για τη στήριξη της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη.

Η χρηματοδότηση που συγκεντρώνεται από τους συμμετέχοντες φορείς διατίθεται σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω ανοιχτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Στόχος των προσκλήσεων είναι να προωθηθούν αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις για την οικονομική ενδυνάμωση περιθωριοποιημένων γυναικών, τρανς ατόμων, μη δυαδικών άτομων και ατόμων που δεν εντάσσονται στο δίπολο του φύλου, μέσω δωρεών 60.000 -150.000€ σε μικρούς και μεσαίους οργανισμούς πρώτης γραμμής που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.

Μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση με τις 26 επιχορηγούμενες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών από την Ευρώπη, που θα λάβουν συνολικά 3.470.000€ για την υλοποίηση έργων, εδώ.

Η συμμετοχή του Ιδρύματος Μποδοσάκη στο δίκτυο έκανε δυνατή την υποβολή υποψηφιοτήτων από την Ελλάδα. Ανάμεσα στις οργανώσεις που επελέγησαν είναι και η ελληνική ΜΚΟ Women On Top, που θα δημιουργήσει το Women Work Hub, το πρώτο κέντρο εργασίας, μάθησης και συνηγορίας εργαζόμενων γυναικών με ενσωματωμένο παιδικό σταθμό στην Ελλάδα.

Επίσης, το MedFemiNiswiya.Network , μία ακόμα από τις επιχορηγούμενες οργανώσεις, περιλαμβάνει την Ελλάδα στις επωφελούμενες χώρες καθώς θα προσφέρει σε γυναίκες δημοσιογράφους έναν χώρο για να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες, καλύπτοντας ταυτόχρονα θέματα γυναικείων δικαιωμάτων.