Η συνεργασία του Ιδρύματος Μποδοσάκη με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG) ανακοινώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 και αφορά τον εντοπισμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων στις τρεις περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας από όπου διέρχεται ο Αγωγός.

Η συνεργασία ΤΑΡ – Ιδρύματος Μποδοσάκη εντάσσεται στο πλαίσιο του εκτεταμένου Προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού €32 εκατ., που ο TAP έχει εθελοντικά δεσμευθεί να υλοποιήσει στις παραπάνω περιοχές.

Βασικός στόχος των επενδύσεων αυτών είναι να υποστηρίξουν το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων που επηρεάζονται από το έργο. Για την επιλογή τους, ο ΤΑΡ συνεργάζεται με τους κατοίκους των περιοχών αυτών, τις αρμόδιες αρχές και άλλους τοπικούς φορείς – πάντα με άξονα την ουσιαστική προσφορά και βιωσιμότητα κάθε δράσης.

Οι πρωτοβουλίες που υλοποιούνται μέσω της συνεργασίας ΤΑΡ-Ιδρύματος Μποδοσάκη εστιάζουν σε δράσεις που:

  • υποστηρίζουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες κατά μήκος της όδευσης του αγωγού
  • ενισχύουν τα μέσα βιοπορισμού για τους κατοίκους των περιοχών αυτών
  • βελτιώνουν δεξιότητες και ικανότητες μέσω εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
  • συμβάλλουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, με έμφαση στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ

Πρόγραμμα ενίσχυσης αγροδιατροφικής εκπαίδευσης  Η πρωτοβουλία του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) «ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ | Ενίσχυση Αγροδιατροφικής Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού €1 εκατ., ολοκληρώνεται 3 χρόνια μετά την ανακοίνωση του προγράμματος, αφήνοντας σημαντική...
ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η συνεργασία του Ιδρύματος Μποδοσάκη με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG) αφορά στον εντοπισμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων στις τρεις περιφέρειες...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ