Η συνεργασία του Ιδρύματος Μποδοσάκη με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG) ανακοινώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 και αφορά τον εντοπισμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων στις τρεις περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας από όπου διέρχεται ο Αγωγός.

Η συνεργασία ΤΑΡ – Ιδρύματος Μποδοσάκη εντάσσεται στο πλαίσιο του εκτεταμένου Προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού €32 εκατ., που ο TAP έχει εθελοντικά δεσμευθεί να υλοποιήσει στις παραπάνω περιοχές.

Βασικός στόχος των επενδύσεων αυτών είναι να υποστηρίξουν το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων που επηρεάζονται από το έργο. Για την επιλογή τους, ο ΤΑΡ συνεργάζεται με τους κατοίκους των περιοχών αυτών, τις αρμόδιες αρχές και άλλους τοπικούς φορείς – πάντα με άξονα την ουσιαστική προσφορά και βιωσιμότητα κάθε δράσης.

Οι πρωτοβουλίες που υλοποιούνται μέσω της συνεργασίας ΤΑΡ-Ιδρύματος Μποδοσάκη εστιάζουν σε δράσεις που:

 • υποστηρίζουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες κατά μήκος της όδευσης του αγωγού
 • ενισχύουν τα μέσα βιοπορισμού για τους κατοίκους των περιοχών αυτών
 • βελτιώνουν δεξιότητες και ικανότητες μέσω εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
 • συμβάλλουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, με έμφαση στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Αυτή τη στιγμή, στο πλαίσιο της συνεργασίας ΤΑΡ-Ιδρύματος Μποδοσάκη, υλοποιούνται τρία μεγάλα προγράμματα εκπαίδευσης:

1. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης-Κατάρτισης του Διεθνoύς Πανεπιστημίου Ελλάδος για την Τεχνολογία Φυσικού Αερίου

Tο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης «Τεχνολογία Φυσικού Αερίου» έχει διάρκεια 2 ακαδημαϊκών ετών, προσφέρεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς εξειδικευμένων στελεχών, πλήρως καταρτισμένων στη λειτουργία και ασφάλεια των αγωγών φυσικού αερίου.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 500 ωρών ανά έτος, είναι σπονδυλωτό και συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση σε βασικές και προηγμένες τεχνολογίες.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απαρτίζεται από 5 ενότητες:

 • Γενικές Αρχές Τεχνολογιών Φυσικού Αερίου
 • Λειτουργία Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
 • Συντήρηση Αγωγών και Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
 • Επιθεώρηση Αγωγών και Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
 • Ασφάλεια Αγωγών Φυσικού Αερίου και Προστασία Περιβάλλοντος

Δείτε εδώ το σχετικό δελτίο Τύπου

2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα της ενέργειας

O Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) παρουσίασε τον Σεπτέμβριο του 2017 την πρωτοβουλία του για οικονομική ενίσχυση -ύψους €1 εκατ.- δύο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα της Ενέργειας, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, ο ΤΑΡ επιδοτεί το 50% των διδάκτρων για 5 ακαδημαϊκά έτη και 90 σπουδαστές το χρόνο, για τη φοίτησή τους στα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα:

 • «Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων – Advanced Engineering of Energy Systems (ADVENS)»
 • Ελληνο-Αζέρικο Διϊδρυματικό ΠΜΣ «Διαχείριση & Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» (M.Sc. MOGMAT), το οποίο προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν.

3. ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ: Πρόγραμμα ενίσχυσης αγροδιατροφικής εκπαίδευσης 

Το πρόγραμμα ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ είναι ένα πρόγραμμα Ενίσχυσης της Αγροδιατροφικής Εκπαίδευσης, το οποίο υλοποιείται με δωρεά του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στο πλαίσιο των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων του TAP στις τρεις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας από όπου διέρχεται ο αγωγός. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα: το εκπαιδευτικό και το βιοτεχνολογικό. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο άξονα, οι δράσεις εκπαίδευσης υλοποιούνται από συνεργάτες της ΑΓΣ και απευθύνονται σε παραγωγούς, μικρές επιχειρήσεις και συνεργατικά επιχειρηματικά σχήματα που ενδιαφέρονται να αναδείξουν τα προϊόντα τους. Οι εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιούνται, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, από τη σπορά μέχρι το μάρκετινγκ, την πώληση και τις εξαγωγές. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των περιοχών.

Ο δεύτερος άξονας του προγράμματος περιλαμβάνει τη βιοτεχνολογική έρευνα, την οποία έχουν αναλάβει οι επιστημονικοί συνεργάτες του ΕΚΕΤΑ. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να ταυτοποιηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των αγροδιατροφικών προϊόντων που έχουν επιλεγεί, ώστε να δημιουργηθεί η γενετική τους «ταυτότητα» και να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία τους, με προοπτική να προωθηθούν τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα είναι στη συνέχεια προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι άμεσα ωφελούμενοι από το πρόγραμμα ανέρχονται σε 709 παραγωγούς όλων των δραστηριοτήτων. Η δυναμική της συγκεκριμένης επενδυτικής πρωτοβουλίας, όμως, ξεπερνά το πρώτο αυτό επίπεδο άμεσα ωφελούμενων, καθώς στοχεύει στο να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους κατοίκους των περιοχών κατά μήκος της όδευσης του ΤΑΡ συνολικά, καθώς και για την τοπική οικονομία γενικότερα: το πρόγραμμα δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ παραγωγών και επιστημόνων· αναδεικνύει τα μοναδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων· και συνδέει την αγροτική παραγωγή με τον τουρισμό, καθώς τα προϊόντα και η μοναδικότητά τους λειτουργούν ως «πρέσβεις» των περιοχών από όπου προέρχονται.

Στο πλαίσιο αυτό, επιδίωξη όλων των συνεργαζόμενων φορέων είναι το συγκεκριμένο έργο να λειτουργήσει ως νέο και καινοτόμο παράδειγμα για την ανάπτυξη της περιφέρειας και του αγροτικού τομέα ευρύτερα – ενός τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται χιλιάδες άνθρωποι στη Βόρεια Ελλάδα.