Η συνεργασία του Ιδρύματος Μποδοσάκη με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG) ανακοινώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017. Η συνεργασία αυτή αφορά τον εντοπισμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων στην Ελλάδα – ειδικότερα δε στις τρεις περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας από όπου διέρχεται ο Αγωγός.

Η συνεργασία ΤΑΡ – Ιδρύματος Μποδοσάκη εντάσσεται στο πλαίσιο του εκτεταμένου Προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού €32 εκατ., που ο TAP έχει εθελοντικά δεσμευθεί να υλοποιήσει και στις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας από όπου διέρχεται ο αγωγός.

Βασικός στόχος των επενδύσεων αυτών είναι να υποστηρίξουν το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων που επηρεάζονται από το έργο. Για την επιλογή τους, ο ΤΑΡ συνεργάζεται με τους κατοίκους των περιοχών αυτών, τις αρμόδιες αρχές και άλλους τοπικούς φορείς – πάντα με άξονα την ουσιαστική προσφορά και βιωσιμότητα κάθε δράσης.

Οι πρωτοβουλίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα μέσω της συνεργασίας ΤΑΡ-Ιδρύματος Μποδοσάκη εστιάζουν σε δράσεις που:
• υποστηρίζουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες κατά μήκος της όδευσης του αγωγού
• ενισχύουν τα μέσα βιοπορισμού για τους κατοίκους των περιοχών αυτών
• βελτιώνουν δεξιότητες και ικανότητες μέσω εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
• συμβάλλουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, με έμφαση στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης-Κατάρτισης του ΤΕΙ ΑΜΘ για την Τεχνολογία Φυσικού Αερίου

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανακοινώθηκε παρουσία εκπροσώπων του Τύπου, το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης «Τεχνολογία Φυσικού Αερίου», το οποίο προσφέρεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και υλοποιείται με τη στήριξη του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG). Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς εξειδικευμένων στελεχών, πλήρως καταρτισμένων στη λειτουργία και ασφάλεια των αγωγών φυσικού αερίου. Το πρόγραμμα είναι σπονδυλωτό και συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση σε βασικές και προηγμένες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, το απαρτίζουν 5 συνολικά ενότητες:

  • Γενικές Αρχές Τεχνολογιών Φυσικού Αερίου
  • Λειτουργία Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
  • Συντήρηση Αγωγών και Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
  • Επιθεώρηση Αγωγών και Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
  • Ασφάλεια Αγωγών Φυσικού Αερίου και Προστασία Περιβάλλοντος

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει 6 υπο-ενότητες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν από 1 ενότητα έως και τις 5 προαναφερόμενες, δηλαδή όλο το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 500 ωρών ανά έτος. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια 2 ακαδημαϊκών ετών και χρηματοδοτείται από τον ΤΑΡ, στο πλαίσιο προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων που το έργο υλοποιεί στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός. Τη διαχειριστική υποστήριξη έχει αναλάβει το Ίδρυμα Μποδοσάκη, συνεργάτης του ΤΑΡ για την πραγματοποίηση επενδύσεων του έργου στις τοπικές κοινότητες.

Δείτε εδώ το σχετικό δελτίο Τύπου

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα της ενέργειας

O Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) παρουσίασε την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 την πρωτοβουλία του για οικονομική ενίσχυση ύψους €1 εκατ. σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα της Ενέργειας που προσφέρουν το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, τα δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας. Η συγκεκριμένη επένδυση υλοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΡ και του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής ο ΤΑΡ επιδοτεί το 50% των διδάκτρων για 5 ακαδημαϊκά έτη και 90 σπουδαστές το χρόνο, για τη φοίτησή τους στα μεταπτυχιακά προγράμματα,
• «Τεχνολογίες Διαχείρισης & Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων» που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, και
• Ελληνο-Αζέρικο Διϊδρυματικό ΠΜΣ «Διαχείριση & Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» (M.Sc. MOGMAT) που προσφέρει το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν.

ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ: Πρόγραμμα ενίσχυσης αγροδιατροφικής εκπαίδευσης 

Το πρόγραμμα ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ είναι ένα πρόγραμμα Ενίσχυσης της Αγροδιατροφικής Εκπαίδευσης που υλοποιείται με δωρεά του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου ΤΑΡ (Αγωγός καλής ενέργειας) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στο πλαίσιο των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων του TAP στις τρεις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας από όπου διέρχεται ο αγωγός. Στο πρόγραμμα μετέχουν, επίσης, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) – ως φορείς υλοποίησης.

Το πρόγραμμα εξελίσσεται σε δύο επίπεδα: το εκπαιδευτικό και το βιοτεχνολογικό. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, οι δράσεις εκπαίδευσης υλοποιούνται από συνεργάτες της ΑΓΣ και απευθύνονται σε παραγωγούς, μικρές επιχειρήσεις και συνεργατικά επιχειρηματικά σχήματα που ενδιαφέρονται να αναδείξουν τα προϊόντα τους. Οι εκπαιδευτικές δράσεις που θα υλοποιηθούν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, από τη σπορά μέχρι το μάρκετινγκ και την πώληση ή ακόμη και τις εξαγωγές. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των περιοχών.

Ο δεύτερος άξονας του προγράμματος περιλαμβάνει τη βιοτεχνολογική έρευνα, την οποία αναλαμβάνουν οι επιστημονικοί συνεργάτες του ΕΚΕΤΑ. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να ταυτοποιηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των αγροδιατροφικών προϊόντων που έχουν επιλεγεί, ώστε να δημιουργηθεί η γενετική τους «ταυτότητα» και να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία τους, με προοπτική να προωθηθούν τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι άμεσα ωφελούμενοι από το πρόγραμμα υπολογίζονται σε 300 παραγωγούς που θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό σκέλος του προγράμματος και 70 μονάδες παραγωγής που θα αποτελέσουν τον πυρήνα συλλογής δεδομένων για την ταυτοποίηση του γενετικού υλικού. Η δυναμική της συγκεκριμένης επενδυτικής πρωτοβουλίας, όμως, ξεπερνά το πρώτο αυτό επίπεδο άμεσα ωφελούμενων, καθώς θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους κατοίκους των περιοχών κατά μήκος της όδευσης του ΤΑΡ συνολικά, καθώς και για την τοπική οικονομία γενικότερα: το πρόγραμμα δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ παραγωγών και επιστημόνων· αναδεικνύει τα μοναδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων· και συνδέει την αγροτική παραγωγή με τον τουρισμό, καθώς τα προϊόντα και η μοναδικότητά τους λειτουργούν ως «πρέσβεις» των περιοχών από όπου προέρχονται.

Στο πλαίσιο αυτό, επιδίωξη όλων των συνεργαζόμενων φορέων είναι το συγκεκριμένο έργο να λειτουργήσει ως νέο και καινοτόμο παράδειγμα για την ανάπτυξη της περιφέρειας και του αγροτικού τομέα ευρύτερα – ενός τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται χιλιάδες άνθρωποι στη Βόρεια Ελλάδα.