Ως Έλληνας του υπόδουλου Ελληνισμού, ο Μποδοσάκης κατανόησε την ιστορική σημασία της διάσωσης των επίσημων εγγράφων του Έθνους, που ήταν διάσπαρτα υπό δυσμενείς συνθήκες σε αποθήκες σε 5 σημεία της πρωτεύουσας.

Έτσι, το 1976 έκανε δωρεά που κάλυπτε τότε το κόστος ανέγερσης κτηρίου, όπου θα στεγάζονταν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Το ποσό ήταν σημερινής αξίας 4.000.000€. Το έργο θεμελιώθηκε το 1982 από το Υπουργείο Πολιτισμού και ολοκληρώθηκε τον Nοέμβριο του 2003, στεγάζοντας τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σε ένα μοντέρνο, σύγχρονο κτήριο 7.000 τετραγωνικών, με υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους σε 3 επίπεδα & αναγνωστήριο 70 θέσεων.

Πέρα της αρχικής δωρεάς, το Ίδρυμα το 2003 προχώρησε σε νέα, σημαντική δωρεά για να συμβάλει στην τελική ολοκλήρωσή του έργου, το οποίο βρισκόταν στο τελικό στάδιο. Έκτοτε, το Ίδρυμα έχει κατ’ επανάληψη χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους, καθώς και την αναβάθμιση των συστημάτων του.