ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΩΡΕΩΝ

Η χρηματοδοτική στρατηγική του Ιδρύματος Μποδοσάκη υπηρετεί το όραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους και αναλύεται στους τέσσερις πυλώνες δράσης του: την...