Φορέας Υλοποίησης: We Need Books

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιείται ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών με εισηγήτριες  την Αναστασία Χαλκίδου, επιχειρηματία και λογίστρια, και τη νομικό Όλγα Ζιώρη. Το σεμινάριο απευθύνεται σε περισσότερες από 35 γυναίκες, όλων των ηλικιών, Ελληνίδες, μετανάστριες και πρόσφυγες. Μέσα από το σεμινάριο, οι συμμετέχουσες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να συζητήσουν για τα δικαιώματα που αφορούν τις γυναίκες στον χώρο εργασίας, ενισχύοντας τις γνώσεις τους και προωθώντας την ισότητα και τη δικαιοσύνη στον εργασιακό χώρο.