Η προαγωγή της παιδείας αποτελεί μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ιδρύματος Μποδοσάκη και το Πρόγραμμα Υποτροφιών είναι ένα από τα παλαιότερα προγράμματα του Ιδρύματος. Από την ίδρυσή του ως σήμερα, το Ίδρυμα έχει χορηγήσει περισσότερες από 2.600 υποτροφίες, για να βοηθήσει άριστους φοιτητές, τελειόφοιτους ή πτυχιούχους, να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές  διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στον επιστημονικό κλάδο της επιλογής τους.

Κάθε έτος, υλοποιούνται δυο προγράμματα υποτροφιών:

  • Το τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών (για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές)
  • Το Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών στη μνήμη «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου»

Κατά το ακαδ.έτος 2024-2025 θα τρέξει για δεύτερη φορά το Πρόγραμμα Υποτροφιών για Επιστημονική Έρευνα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, για Επιστήμονες που διαμένουν στην Ελλάδα.


Το 2024 το τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές συμπληρώνει 52 χρόνια διαρκούς υποστήριξης των νέων στην πραγματοποίηση των σπουδών που ονειρεύονται. Η περίοδος των αιτήσεων για το 52ο Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 έληξε στις 15.2.2024 (στις 14:00). Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ή τελειόφοιτους φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. και καλύπτει περί τις 60 υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε 17 διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Στις υποτροφίες του Ιδρύματος, προστίθενται πλέον και οι υποτροφίες που δωρίζονται από ιδιώτες, οι οποίοι εμπνέονται από το όραμα του Ιδρύματος και τα όνειρα των νέων και υποστηρίζουν την υλοποίησή τους. Έτσι, έως τρεις από τις υποτροφίες που θα χορηγηθούν φέτος για μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο Ιατρικής-Βιοϊατρικής αποτελούν «Υποτροφίες Δωρεάς Ελισάβετ Φωτίου Φωτεινέλλη – Ιωάννου Δημητρίου Κριτικού». Ειδικότερα, για μεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά,  οι ενδιαφερόμενοι παροτρύνονται να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα υποτροφιών του The Hellenic Initiative Canada (THI Canada) εδώ.  Οι υποτροφίες του THI Canada καλύπτουν κόστη διδάκτρων, διαβίωσης καθώς και επιπλέον υποστήριξη που θα διασφαλίσει την ομαλή προσαρμογή στο περιβάλλον σπουδών του Καναδά. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης στους φοιτητές την ευκαιρία ανάπτυξης των δεξιοτήτων και της δικτύωσής τους αλλά και την απόκτηση εμπειρίας που θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν μία επιτυχημένη καριέρα και να συνεισφέρουν στο μέλλον στην ανάπτυξη και την ευημερία της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών στη μνήμη του “Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου”, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, υπηρετώντας τον σκοπό του για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, προκήρυξε για 17η συνεχή χρονιά τη χορήγηση τεσσάρων μεταδιδακτορικών υποτροφιών για την ακαδημαϊκή περίοδο 2024-2025.  Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος τέσσερις (4) υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενώ η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων έληξε στις 15 Μαρτίου 2024.

Με το Πρόγραμμα Υποτροφιών για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές το Ίδρυμα Μποδοσάκη υποστηρίζει ακόμη περισσότερο την επιστημονική έρευνα και απευθύνεται σε επιστήμονες ερευνητές, πτυχιούχους Α.Ε.Ι. που συνεχίζουν να φοιτούν ή να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίοι επιθυμούν να επισκεφτούν πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας για την εκμάθηση επιστημονικής μεθοδολογίας, σύγχρονων ερευνητικών διεθνών τάσεων και τεχνολογιών ή και την παρουσίαση και παράδοση διαλέξεων. Στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά και διάχυση της αποκτηθείσας εμπειρίας και γνώσης στην ελληνική επιστημονική κοινότητα. Το πρόγραμμα αφορά σε βραχυχρόνιες υποτροφίες, διάρκειας έως 6 μηνών, και καλύπτει τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Υποτροφιών για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές έληξε στις 29 Μαρτίου 2024.

Μπορείτε να δείτε το Δελτίο Τύπου για την ανακοίνωση των 66 νέων υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2023/24 εδώ.

Μπορείτε να δείτε το Δελτίο Τύπου για την ανακοίνωση των τριών Προγραμμάτων Υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2024-2025 εδώ.


Τα προγράμματα των υποτροφιών σχεδιάζονται, υλοποιούνται και ελέγχονται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη σε όλο τους το εύρος. Η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια του Ιδρύματος Μποδοσάκη και ακολουθώντας τις βασικές αρχές λειτουργίας του Ιδρύματος: τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αξιοπιστία.

Οι προϋποθέσεις για τη λήψη υποτροφιών ορίζονται από τις ετήσιες προκηρύξεις. Η Επιτροπή Υποτροφιών και η Επιστημονική Επιτροπή είναι δυο εξειδικευμένα όργανα του Ιδρύματος, αρμόδια για την κατάρτιση και την ανακοίνωση των προκηρύξεων, την επιλογή των επικρατέστερων μεταξύ των υποψηφίων και την εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος, το οποίο λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις ως προς τους υποτρόφους.