Φορέας Υλοποίησης: Η Συμμαχία των Φύλων

Σκοπός του έργου είναι να ενθαρρύνει γονείς και εκπαιδευτικούς να αποτιμήσουν κριτικά τα «κόστη» και τα «οφέλη» των “παραδοσιακών” στερεοτυπικών ανδρικών χαρακτηριστικών που προκύπτουν από το πατριαρχικά δομημένο κοινωνικό σύστημα, μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων και με γνώμονα τον φεμινισμό, προσκαλώντας όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως φύλου, να απομακρυνθούν από τα καλούπια των έμφυλων ρόλων.