Η εμπέδωση συνεργασιών με άλλα Ιδρύματα και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι κομβικής σημασίας για το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται τα εξής προγράμματα:

Σημεία Στήριξης: Μικρές δωρεές, Μεγάλες Ιδέες 

Το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» απευθύνεται σε ελληνικά, μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Στόχος του Προγράμματος είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου προς όφελος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και η ανάπτυξη ικανοτήτων των ανωτέρω οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, της φιλανθρωπικής οργάνωσης Hellenic Hope, του Ιδρύματος Μποδοσάκη, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη και του Costas M. Lemos Foundation.

Αυτή τη στιγμή είναι ανοικτή η Δημόσια Πρόσκληση για τον 4ο κύκλο του προγράμματος. 

Μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» θα χρηματοδοτηθούν για την περίοδο 2020-2021, έως είκοσι εννέα (29) δράσεις με το ποσό των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000) κατ’ ανώτατον ανά δράση, οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες και θα εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες, όπως αυτές έχουν οριστεί από τους αντίστοιχους χρηματοδότες του Προγράμματος:

 1. «Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία» (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)
 2. «Υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας» (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)
 3. «Υποστήριξη δράσεων για το παιδί»:
  α. «Παιδική προστασία» (Hellenic Hope)
  β. «Παιδί και υγεία» (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)
  γ. «Παιδί και περιβάλλον» (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)
 4. «Υποστήριξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος»:
  α. «Προστασία υδάτινων και παράκτιων οικοσυστημάτων» (Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη)
  β. «Προστασία δασικών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων» (Costas M. Lemos Foundation)

Παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν συμμετοχή των οργανώσεων σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Social Dynamo, μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
Δείτε αναλυτική την Δημόσια Πρόσκληση εδώ.

Στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του προγράμματος (2018/2019), 6 κοινωφελή ιδρύματα συνεργάστηκαν προκειμένου να χρηματοδοτηθούν 24 δράσεις διάρκειας έως 12 μηνών με ποσό έως €5.000 έκαστη, οι οποίες κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από καινοτόμες πρακτικές κοινωνικής συμπερίληψης ΑμεΑ και πρότυπα βιωματικά προγράμματα για ηλικιωμένους μέχρι πρωτοβουλίες πρόληψης κοινωνικής θυματοποίησης παιδιών και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης παιδιών. Οι 24 δράσεις υλοποιήθηκαν σε πλήθος νομών της επικράτειας με τον συνολικό αριθμό ωφελούμενων του προγράμματος να ξεπερνά τους 10.100, ενώ οι οργανώσεις ενδυναμώθηκαν μέσω εκπαίδευσης, mentoring και συμβουλευτικής από το Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Δείτε τι είχαν να πουν εδώ.
Δείτε το βίντεο του τρίτου κύκλου του Προγράμματος εδώ.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» στο facebook.


START – Create Cultural Change 

Tο πρόγραμμα START δίνει τη δυνατότητα στους υποτρόφους του να εξελίξουν μια καινοτόμο ιδέα σε πολιτιστική πρωτοβουλία και να αναπτύξουν τα επαγγελματικά προσόντα που θα τους επιτρέψουν να μετατρέψουν την πρωτοβουλία τους σε μια βιώσιμη και δημιουργική επιχείρηση στο μέλλον.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Robert Bosch Stiftung σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki και τη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων (Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.) και υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος.


Πρόγραμμα επιχορήγησης δαπανών για την κατοχύρωση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες)  

Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο συμμετέχουν τέσσερα κοινωφελή Ιδρύματα της χώρας, έχει ως στόχο  στην ανάδειξη του ερευνητικού και επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας, έτσι ώστε να προσελκύσει επενδύσεις και να ενθαρρύνει τους Έλληνες ερευνητές να μείνουν και να δημιουργήσουν στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί, υπό προυποθέσεις, τις δαπάνες για την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας καινοτόμων ιδεών, που προέρχονται από Έλληνες ερευνητές ή ερευνητικά κέντρα. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το 2021.


Get Into: Συνεργασία με το Prince’s Trust International 

Το Prince’s Trust International στηρίζει τους νέους. Ιδρύθηκε από τον Πρίγκιπα της Ουαλίας τον Νοέμβριο του 2015. Έκτοτε, μοιράζεται τα επιτυχημένα προγράμματα και την εμπειρία του με στρατηγικούς εταίρους και συνεργάτες σε χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Prince’s Trust, για περισσότερα από 40 χρόνια, βοήθησε περισσότερους από 870.000 νέους να μεταμορφώσουν τη ζωή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην Ελλάδα, το Prince’s Trust International έχει επιλέξει ως στρατηγικό εταίρο το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την υλοποίηση του προγράμματος Get Into, με φορέα υλοποίησης την Κοιν.Σ.Επ. knowl για την Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση. Στο πρόγραμμα έχουν ως τώρα συμμετάσχει οι εταιρίες: Vodafone Ελλάδας, Goldair Handling, AVIN & Aegean Airlines.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος.