Φορέας Υλοποίησης: Rise Club Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Το έργο στοχεύει στην εφαρμογή ενός προγράμματος ψυχολογικής ενδυνάμωσης διάρκειας 6 μηνών, το οποίο θα απευθύνεται σε 30 μητέρες. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιείται ένα 6μηνο πρόγραμμα ψυχολογικής ενδυνάμωσης για 30 μητέρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες συνεδρίες για την καταπολέμηση του άγχους, την ανατροφή των παιδιών, τη σωστή διαχείριση του χρόνου και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιούνται τρία επιμορφωτικά σεμινάρια για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε 3 Δήμους της Αθήνας. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου αναβαθμίζεται ο τεχνολογικός εξοπλισμός του Οργανισμού, οι online υπηρεσίες και υλοποιούνται προγράμματα ενίσχυσης δεξιοτήτων για το προσωπικό.