Φορέας Υλοποίησης: SONORA: Διεπιστημονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας και Έρευνας

Το έργο έχει ως στόχο την υλοποίηση ενός ειδικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου μουσικοθεραπείας, που στοχεύει στην εξοικείωση των συμμετεχουσών με την φεμινιστική θεώρηση καθώς και στην ενδυνάμωσή τους, μέσω της μουσικοθεραπείας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διδασκαλία βασικών αρχών του φεμινισμού, της σημασίας της εκτίμησης των προοπτικών των γυναικών, της ισότητας και της ανάλυσης κοινωνικών δομών.