Το Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη εκφράζει το όραμα του Ιδρύματος για μία δυναμική Κοινωνία των Πολιτών που δρα, επηρεάζει, παρεμβαίνει.  Είναι μια βραβευμένη πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε φορείς της, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση.

Όπως ακριβώς το δυναμό συσσωρεύει και μετασχηματίζει την ενέργεια, έτσι και το Social Dynamo επιδιώκει να αναδείξει και να αναπτύξει τις δεξιότητες φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, μεταφέροντάς τους τεχνογνωσία και δίνοντάς τους ευκαιρίες για συνεργασία και δικτύωση.

Οι υπηρεσίες του Social Dynamo είναι προσβάσιμες πανελλαδικά, μέσα από διοργάνωση στοχευμένων δράσεων ανά την Ελλάδα, αλλά και διαδικτυακά. Στρατηγικοί εταίροι του είναι οι Δήμοι Αθηναίων και Θεσσαλονίκης για τις δράσεις εντός αυτών των δήμων. Στη Θεσσαλονίκη, το τακτικό πρόγραμμα δράσεων του Social Dynamo στεγάζεται στο Δημαρχείο της πόλης.

Το Social Dynamo υποστηρίζεται επίσης από ένα δίκτυο συνεργατών όπως το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Coaching (HCA) καθώς και από περισσότερους από 50 εθελοντές μέντορες και συμβούλους  από τον ιδιωτικό τομέα, τον χώρο των ΜΚΟ και τον ακαδημαϊκό χώρο.

Στα λίγα χρόνια λειτουργίας του, το Social Dynamo έχει υποδεχθεί περισσότερους από 8.250 εκπροσώπους οργανώσεων και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών στις δράσεις του. Συνολικά, στο Social Dynamo έχουν ωφεληθεί  1.138 οργανώσεις από κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας, ενώ ένα εκτεταμένο δίκτυο 250 μεντόρων και συνεργατών έχει προσφέρει εθελοντικά υπηρεσίες mentoring και συμβουλευτικής, δουλεύοντας πολύ κοντά με τις οργανώσεις και τουλάχιστον 60 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν από φιλοξενούμενες οργανώσεις του Social Dynamo.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.socialdynamo.gr και γνωρίστε τις δράσεις και το δίκτυό του.