Το Social Dynamo («Κοινωνικό Δυναμό») είναι ένας χώρος για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες την μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση. Πρόκειται για μία καινοτόμο πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων. Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένης  επαγγελματικής υποστήριξης σε οργανώσεεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Όπως ακριβώς το δυναμό παράγει και μετασχηματίζει την ενέργεια, έτσι και το Social Dynamo επιδιώκει να αναδείξει και να αναπτύξει τις δεξιότητες φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Το Social Dynamo υπηρετεί τη στρατηγική του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών. Μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών συμβάλλει στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, στην προώθηση της συμμετοχικής διακυβέρνησης και την ανάπτυξη τς αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς.

Το Social Dynamo στεγάζεται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, ένα σύγχρονο κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη, στην Αθήνα. Ο χώρος είναι ανοιχτός σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, άτυπες ομάδες πολιτών, πολίτες που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια συλλογική πρωτοβουλία και, γενικότερα, σε φορείς που υπηρετούν την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών.

Το Social Dynamo προσφέρει:

  • Ευκαιρίες για μάθηση για οργανώσεις και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, με ένα εύρος επιμορφωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων και μια διαδικτυακή πλατφόρμα εξ αποστάσεως μάθησης, που θα βρείτε εδώ 
  • Επαγγελματική υποστήριξη σε ΜΚΟ και ομάδες πολιτών, με pro bono συμβουλευτική και mentoring από έμπειρα στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Οι τομείς στους οποίους παρέχεται αυτή η υποστήριξη είναι ενδεικτικά οι εξής: τεχνικές εξεύρεσης πόρων, επικοινωνία και μάρκετινγκ, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, θέματα ηγεσίας και διοίκησης, οικονομική διαχείριση και νομικά θέματα.
  • Δικτύωση και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ φορέων της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μέσω εκδηλώσεων, συζητήσεων, διαλέξεων που οργανώνονται σε τακτική βάση.

Το Social Dynamo προσφέρει, ακόμα, σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών ένα πλαίσιο φιλοξενίας και χώρο συνεργασίας (co-working space). Συγκεκριμένα, o χώρος έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ταυτόχρονα γύρω στις 10 ομάδες της κοινωνίας των πολιτών για έξι μήνες. Οι ομάδες αυτές έχουν προτεραιότητα στις δωρεάν υπηρεσίες του Social Dynamo, οι οποίες όμως θα είναι επίσης στη διάθεση της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, ο ίδιος χώρος μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών.

Στα δυο χρόνια λειτουργίας του, το Social Dynamo έχει υποδεχθεί περισσότερες από 2600 εκπροσώπους οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις εκδηλώσεις του, ενώ  54 ομάδες έχουν φιλοξενηθεί στον συνεργατικό του χώρο. Συνολικά, στο Social Dynamo έχουν διοργανωθεί 126 εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ ένα εκτεταμένο δίκτυο μεντόρων και συνεργατών έχει προσφέρει εθελοντικά 752 ώρες mentoring, δουλεύοντας πολύ κοντά με τις οργανώσεις και αποκλειστικά πάνω στις δικές τους ανάγκες.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.socialdynamo.gr για όλα τα τελευταία νέα και τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις και δράσεις.