Με επίκεντρο τον άνθρωπο και αναγνωρίζοντας τις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες του σήμερα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναπτύσσει έναν ευρύτερο ρόλο από αυτόν του χρηματοδότη. Δρα ταυτόχρονα και ως καταλύτης δημιουργίας μιας διευρυμένης κουλτούρας προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – θεσμικών διεθνών φορέων, εταιρειών, κληροδοτών και άλλων μεγάλων δωρητών – που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας, ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών και προστασίας του περιβάλλοντος.

Σε αυτό τον ευρύτερο ρόλο κοινωνικής προσφοράς, το Ίδρυμα Μποδοσάκη θέτει στη διάθεση των συνεργατών του και μεταφέρει προς όφελος της κοινωνίας τη γνώση και την εμπειρία που του προσδίδουν οι διαφορετικοί ρόλοι του: του δωρητή, του διαχειριστή θεσμικών πόρων και του NGO hub.

  • Ως δωρητής, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα έχει προσφέρει περισσότερα από €450 εκ. για την εκπλήρωση των σκοπών του
  • Ως διαχειριστής, το Ίδρυμα έχει αναλάβει για την Ελλάδα τη διαχείριση της επιχορήγησης των προγραμμάτων των EEA Grants «Active Citizens Fund» και «We are ALL citizens», ύψους €22,84 εκ.
  • Ως NGO hub, το Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη έχει υποδεχθεί και ενδυναμώσει περισσότερες από 1.466 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και περισσότερους από 12.704  εκπροσώπους οργανώσεων και φορέων

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη συνεργάζεται:

  • Με εταιρείες: Αναγνωρίζοντας τις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες, το Ίδρυμα δρα ως κανάλι προσφοράς και συνεργάζεται με επιχειρήσεις με διαχρονική και σημαντική δέσμευση στην κοινωνική προσφορά για τη δημιουργία προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο
  • Με θεσμικούς φορείς, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση πόρων για την Ελλάδα (re-granting)
  • Με άλλα Ιδρύματα που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου στην Ελλάδα
  • Με ιδιώτες δωρητές: Το Ίδρυμα θέτει την εμπειρία, τη γνώση, τους μηχανισμούς και τις δεξιότητες του προσωπικού του στη διάθεση μεμονωμένων μεγάλων δωρητών. Σε αυτή τη διευρυμένη αποστολή του Ιδρύματος έχουν σταθεί ως γενναιόδωροι συμπαραστάτες Έλληνες ιδιώτες που επιλέγουν να στηρίξουν σκοπούς που είναι σημαντικοί για το κοινό καλό.

Στο Ίδρυμα Μποδοσάκη πιστεύουμε βαθιά ότι η εποχή καλεί για συνεργασίες και συμπράξεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και δεσμευόμαστε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας με συνεργάτες με σταθερή κοινωνική προσφορά, στοχεύοντας στο μέγιστο κοινό καλό.