Το έργο στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχής και της επιτυχίας των γυναικών στους τομείς της Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM) με τρεις κατηγορίες δράσεων:

  • Ενισχύοντας την ανάπτυξη του οργανισμού Greek Women in STEM
  • Υποστηρίζοντας τη διοργάνωση του επόμενου συμποσίου Greek Women in STEM
  • Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του προγράμματος συμβουλευτικής του οργανισμού και τη σύνδεσή του με τα εγχώρια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα