Φορέας Υλοποίησης: Women Do Business

30  γυναίκες  συνδέονται με 30 μέντορες του δικτύου του Women Do Business στη διάρκεια αυτού του 3μηνου προγράμματος mentoring, που επίσης περιλαμβάνει τη διοργάνωση μιας εκπαιδευτικής ακαδημίας  για τους εθελοντές και τους εργαζόμενους του οργανισμού.