Βραβευθέντες προηγουμένων ετών:

Καθηγητής Ιωάννης Ηλιόπουλος. Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο
Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (C.N.R.S.) και Διευθυντής του Εργαστηρίου
Θεωρητικής Φυσικής της École Normale Supérieure στο Παρίσι. Αντεπιστέλλον μέλος
της Ακαδημίας Αθηνών και της Γαλλικής Ακαδημίας. Τιμήθηκε για το σύνολο της
επιστημονικής συμβολής του, η οποία έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση
της Θεωρίας του Πεδίου της Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων. Έτος βράβευσης: 2002.

Καθηγητής Κυριάκος Νικολάου. Καθηγητής Χημείας στο Πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνιας. Διευθυντής του Τμήματος Χημείας στο Scripps Research Institute, στο
οποίο κατέχει τις έδρες της Χημείας και της Χημικής Βιολογίας. Τιμήθηκε για την
εξαιρετική συμβολή του στη σύνθεση των πλέον πολύπλοκων φυσικών προϊόντων,
τα οποία χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση πολλών ασθενειών, όπως ο
καρκίνος, οι μικροβιακές λοιμώξεις και τα καρδιοαγγειακά νοσήματα. Έτος βράβευσης: 2004.

Καθηγητής Αθανάσιος Φωκάς. Καθηγητής στην έδρα μη Γραμμικής Μαθηματικής
Επιστήμης (Nonlinear Mathematical Science) του Πανεπιστημίου του Cambridge.
Τιμήθηκε με το Αριστείο για τη συνεισφορά του στην επίλυση προβλημάτων στις Μη
Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους, καθώς και στην
εφαρμογή αυτών των μεθόδων του σε πολλές διαφορετικές περιοχές της επιστήμης. Έτος βράβευσης: 2006.

Καθηγητής Δημήτρης Χριστοδούλου. Είναι Καθηγητής Μαθηματικών και Φυσικής
στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης (Ε.Τ.Η.). Τιμήθηκε για τη σημαντική
συνεισφορά του στη Θεωρία της Γενικής Σχετικότητας και Βαρύτητας. Έτος βράβευσης: 2006.

Καθηγητής Ευάγγελος Μουδριανάκης. Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του
Πανεπιστημίου Johns Hopkins και Καθηγητής του Τμήματος Βιοφυσικής στο ίδιο
Πανεπιστήμιο. Τιμήθηκε για τις πρωτοποριακές μελέτες του για τη δομή της
χρωματίνης, την κρυσταλλογραφική επίλυση της δομής του πρωτεϊνικού πυρήνα του
νουκλεοσώματος και την ανακάλυψη της ιστονικής πτυχής και για τη σύνθεση της
πρώτης ατομικής απεικόνισης της τρισδιάστατης δομής του νουκλεοσώματος. Έτος βράβευσης: 2009.

Καθηγητής Χαράλαμπος Μουτσόπουλος. Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Τιμήθηκε για τη σημαντική συμβολή του στην κατανόηση
της παθογένειας των αυτοάνοσων συστηματικών ρευματικών παθήσεων και για την
καινοτόμο προσφορά του στην πρόοδο για την αποσαφήνιση της αιτιοπαθολογίας
του συνδρόμου Sjögren.Έτος βράβευσης: 2011.

Καθηγητής Γεώργιος Χρούσος. Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Τιμήθηκε για τα σημαντικά ερευνητικά επιτεύγματά του που αφορούν, στη
Νευροενδοκρινολογία και περιλαμβάνουν πρωτοποριακές μελέτες για την
παθοφυσιολογία του στρες και για τους μηχανισμούς που ρυθμίζουν τον άξονα
υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων, με έμφαση στην σηματοδοτική λειτουργία
του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών σε φυσιολογικές και παθολογικές
καταστάσεις.Έτος βράβευσης: 2011.