Φορέας Υλοποίησης: Διαβάζω για τους Άλλους (ΔγτΑ)

Το έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση του οργανισμού σε θέματα διοίκησης και μέτρησης  Κοινωνικού Αντικτύπου. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης και υποστήριξης  γυναικών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προβλέπεται η δημιουργία του ακουστικού βιβλίου “Η Καλλονή”, το οποίο αναδεικνύει και καταδικάζει την έμφυλη βία.