Η συνεργασία του Ιδρύματος Μποδοσάκη με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG) αφορά στον εντοπισμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων στις τρεις περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας από όπου διέρχεται ο Αγωγός.

Η συνεργασία ΤΑΡ – Ιδρύματος Μποδοσάκη εντάσσεται στο πλαίσιο του εκτεταμένου Προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού €32 εκατ., που ο TAP έχει εθελοντικά δεσμευθεί να υλοποιήσει στις παραπάνω περιοχές.

Βασικός στόχος των επενδύσεων αυτών είναι να υποστηρίξουν το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων που επηρεάζονται από το έργο. Για την επιλογή τους, ο ΤΑΡ συνεργάζεται με τους κατοίκους των περιοχών αυτών, τις αρμόδιες αρχές και άλλους τοπικούς φορείς – πάντα με άξονα την ουσιαστική προσφορά και βιωσιμότητα κάθε δράσης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας ΤΑΡ-Ιδρύματος Μποδοσάκη, υλοποιούνται τα δύο παρακάτω προγράμματα εκπαίδευσης:

1. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης-Κατάρτισης του Διεθνoύς Πανεπιστημίου Ελλάδος για την Τεχνολογία Φυσικού Αερίου

Tο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης «Τεχνολογία Φυσικού Αερίου» έχει διάρκεια 2 ακαδημαϊκών ετών, προσφέρεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς εξειδικευμένων στελεχών, πλήρως καταρτισμένων στη λειτουργία και ασφάλεια των αγωγών φυσικού αερίου.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 500 ωρών ανά έτος, είναι σπονδυλωτό και συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση σε βασικές και προηγμένες τεχνολογίες.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απαρτίζεται από 5 ενότητες:

  • Γενικές Αρχές Τεχνολογιών Φυσικού Αερίου
  • Λειτουργία Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
  • Συντήρηση Αγωγών και Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
  • Επιθεώρηση Αγωγών και Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
  • Ασφάλεια Αγωγών Φυσικού Αερίου και Προστασία Περιβάλλοντος

Δείτε εδώ το σχετικό δελτίο Τύπου

2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα της ενέργειας

O Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) παρουσίασε τον Σεπτέμβριο του 2017 την πρωτοβουλία του για οικονομική ενίσχυση -ύψους €1 εκατ.- δύο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα της Ενέργειας, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, ο ΤΑΡ επιδοτεί το 50% των διδάκτρων για 5 ακαδημαϊκά έτη και 90 σπουδαστές το χρόνο, για τη φοίτησή τους στα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα:

  • «Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων – Advanced Engineering of Energy Systems (ADVENS)»
  • Ελληνο-Αζέρικο Διϊδρυματικό ΠΜΣ «Διαχείριση & Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» (M.Sc. MOGMAT), το οποίο προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν.