Ίδρυμα Μποδοσάκη & Fondation CHANEL συμπράττουν σε πρόγραμμα ενδυνάμωσης φορέων που δραστηριοποιούνται στην προώθηση της ισότητας των φύλων και τη γυναικεία ενδυνάμωση στην Ελλάδα και ανακοινώνουν τις 15 επιλεγμένες οργανώσεις προς συμμετοχή

Ίδρυμα Μποδοσάκη & Fondation CHANEL συμπράττουν σε πρόγραμμα ενδυνάμωσης φορέων που δραστηριοποιούνται στην προώθηση της ισότητας των φύλων και τη γυναικεία ενδυνάμωση στην Ελλάδα και ανακοινώνουν τις 15 επιλεγμένες οργανώσεις προς συμμετοχή

Για την προαγωγή της Παιδείας, το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη διευρύνεται σε τρία επίπεδα: Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, Μεταδιδακτορικής Έρευνας και Επισκεπτών Επιστημόνων Ερευνητών | Έναρξη Προγραμμάτων Υποτροφιών

Για την προαγωγή της Παιδείας, το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη διευρύνεται σε τρία επίπεδα: Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, Μεταδιδακτορικής Έρευνας και Επισκεπτών Επιστημόνων Ερευνητών | Έναρξη Προγραμμάτων Υποτροφιών