Το Αριστείο Μποδοσάκη θεσπίστηκε για να αναγνωρίσει και να προβάλλει Έλληνες και Ελληνίδες, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην επιστήμη και έχουν συμβάλει καθοριστικά στην προαγωγή του επιστημονικού τους κλάδου με το πρωτοποριακό, ολοκληρωμένο, διεθνώς αναγνωρισμένο τους έργο.  Ο θεσμός αποσκοπεί στην προβολή διεθνώς καταξιωμένων Ελλήνων και Ελληνίδων επιστημόνων των Θετικών, Τεχνολογικών, Ιατροβιολογικών και Κοινωνικών Επιστημών που αποτελούν γνήσια πρότυπα προς μίμηση και πηγή εξαιρετικής εθνικής υπερηφάνειας.

Από το 2002, οπότε ξεκίνησε ο θεσμός του Αριστείου Μποδοσάκη,  έως το 2011 τιμήθηκαν με το Αριστείο Μποδοσάκη επτά επιστήμονες διεθνούς κύρους που μπορείτε να δείτε εδώ. To 2022 το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποφάσισε την επανεκκίνηση του θεσμού και η επόμενη απονομή του Αριστείου Μποδοσάκη θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024. Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση των Βραβευθέντων με Αριστείο Μποδοσάκη 2024 εδώ.

Το κύριο όργανο του θεσμού είναι η Επιτροπή Αριστείων, για το έργο και τις αρμοδιότητες της οποίας μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Κάθε διετία, τα απονεμόμενα Αριστεία αφορούν σε δύο ενεργά επιστημονικά πεδία από τα εξής:

  • Θετικές Επιστήμες
  • Τεχνολογικές Επιστήμες
  • Ιατροβιολογικές Επιστήμες
  • Κοινωνικές Επιστήμες

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη απονέμει δύο Αριστεία ανά διετία, τα οποία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο €100.000.

Το κάθε Αριστείο απονέμεται σε έναν μόνο επιστήμονα. Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι εν ζωή Έλληνες ή Ελληνίδες επιστήμονες, κατά την ιθαγένεια ή το γένος, χωρίς όριο ηλικίας.

Με την αποδοχή του Αριστείου, οι βραβευόμενοι αποδέχονται να συνδράμουν το Ίδρυμα στις δραστηριότητές του, κυρίως με τη συμμετοχή τους σε επιστημονικές επιτροπές, εφ’ όσον αυτό ζητηθεί.

Προτάσεις υποψηφιοτήτων για το Αριστείο

Η Επιτροπή Αριστείων αποστέλλει προσκλήσεις σε εκατοντάδες διακεκριμένους επιστήμονες, καθηγητές και καθηγήτριες πανεπιστημίων, αλλά και σε ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προκειμένου να υποδείξουν υποψήφιους για το Αριστείο Μποδοσάκη.

Η επιλογή των προσώπων που λαμβάνουν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων υποψηφιοτήτων διασφαλίζει την κατά το δυνατό ευρύτερη γεωγραφική και επιστημονική εκπροσώπηση.

Δεν γίνονται δεκτές προτάσεις υποψηφιοτήτων από τους ίδιους τους υποψήφιους.