Το πρόγραμμα “Preventing gender-based violence and violence against children” (PREVENT) έχει ως στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών, μέσω της στήριξης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, καθώς και της ενίσχυσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το PREVENT συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποσοστό 90%, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)* 2023-DAPHNE, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ, σε ποσοστό 10%, με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,3 εκ.

Συντονιστής του PREVENT είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα), σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος).

Κατά τη διάρκεια της τριετούς υλοποίησής του, από τον Φεβρουάριο του 2024 έως τον Ιανουάριο του 2027, το PREVENT θα δημοσιεύσει μια ανοικτή πρόσκληση επιχορήγησης για έργα, τα οποία θα έχουν ως στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας ή της βίας κατά των παιδιών, διαθέτοντας €1,61 εκ. σε επιχορηγήσεις προς την Κοινωνία των Πολιτών, με σκοπό να επιχορηγήσει περίπου 28 έργα στην Ελλάδα και 9 έργα στην Κύπρο. Η πρόσκληση στοχεύει στην παροχή οικονομικής υποστήριξης σε οργανώσεις για την υλοποίηση δράσεων όπως είναι η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την πρόληψη όλων των μορφών έμφυλης βίας ή βίας κατά των παιδιών, η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θύματα βίας, οι οποίες να είναι ευαίσθητες ως το προς φύλο και φιλικές προς τα παιδιά, η υλοποίηση δράσεων έρευνας, συνηγορίας, εποπτείας και παρακολούθησης, καθώς και η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών, και την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων. Οι κύριοι ωφελούμενοι του προγράμματος μέσω της επιχορήγησης των ΟΚοιΠ θα είναι θύματα και μάρτυρες έμφυλης βίας (ιδιαίτερα γυναίκες και κορίτσια), παιδιά θύματα και μάρτυρες βίας, επαγγελματίες πρώτης γραμμής και ΟΚοιΠ στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το πρόγραμμα θα ωφελήσει επίσης υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα μέσα ενημέρωσης, το ευρύ κοινό και τις εθνικές αρχές.

Το πρόγραμμα παρέχει επίσης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων και επαγγελματικής υποστήριξης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των OKοιΠ στην Ελλάδα και την Κύπρο, για την προώθηση της οργανωσιακής τους ανάπτυξης και της βιωσιμότητάς τους.

Η εκδήλωση έναρξης του προγράμματος στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2024 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ.

*Το πρόγραμμα Citizens, Equality, Rights and Values(CERV) ξεκίνησε το 2021, στο πλαίσιο του Tαμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Δικαιοσύνη, Δικαιώματα και Αξίες, για την περίοδο 2021-2027.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

 

E-mail παραπόνων: [email protected]

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)