Επιτροπή Αριστείων

Η Επιτροπή Αριστείων είναι το βασικό συμβουλευτικό όργανο στη λειτουργία του θεσμού.

Στα κύρια καθήκοντα της Επιτροπής Αριστείων περιλαμβάνονται η υποβολή εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για τα ενεργά πεδία του εκάστοτε κύκλου των Αριστείων, η κατάρτιση του σχεδίου της εκάστοτε προκήρυξης προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, η αποστολή προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων υποψηφιοτήτων, η παραλαβή των εν λόγω προτάσεων, η συγκρότηση των Επιτροπών Κρίσεως, η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και η υποβολή εισηγήσεων προς το ΔΣ σχετικά με τα προς βράβευση πρόσωπα.

Η Επιτροπή αποτελείται από δέκα μέλη, εκ των οποίων οκτώ προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο (τουλάχιστον δύο για τον κάθε επιστημονικό κλάδο) και δύο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, συγκεκριμένα ex officio ο/η Πρόεδρος και ο/η Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος.

Τα ακαδημαϊκά μέλη θα πρέπει να είναι αλλοδαποί καθηγητές και καθηγήτριες αλλοδαπών πανεπιστημίων ή αλλοδαποί ερευνητές και ερευνήτριες μεγάλων ερευνητικών κέντρων σε ένα ή περισσότερα από τα τέσσερα πεδία των Αριστείων (Θετικές Επιστήμες, Τεχνολογικές Επιστήμες, Βιοϊατρικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες).

Στην Επιτροπή θα ορίζονται τέσσερις συμπρόεδροι εκ των ακαδημαϊκών μελών, ένας από καθένα εκ των προαναφερθέντων τεσσάρων επιστημονικών πεδίων. Για την επιλογή των συμπροέδρων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γνώμη της Επιτροπής. Σε κάθε κύκλο Αριστείων θα συμπροεδρεύουν δύο εκ των παραπάνω, ένας από κάθε ενεργό πεδίο του κύκλου.

Στη νέα εποχή του θεσμού με την προκήρυξη του Αριστείου Μποδοσάκη για το έτος 2024, στην Επιτροπή Αριστείων συμμετέχουν οκτώ ξένοι επιστήμονες διεθνούς κύρους και με τις υψηλότερες διακρίσεις στον τομέα τους παγκοσμίως, κάτοχοι Βραβείου Nobel, Spinoza Prize και ACM Turing Award, και εξέχοντα μέλη επιστημονικών ακαδημιών. Συγκεκριμένα, τα εκλεκτά μέλη της Επιτροπής Αριστείων είναι (με αλφαβητική σειρά):

  1. Sir Richard Blundell, David Ricardo Professor of Political Economy, Department of Economics, UCL, CBE FBA
  2. Arup Chakraborty, Institute Professor; Professor of Chemical Engineering, Physics, & Chemistry, Core Faculty Member and Former Founding Director, Institute for Medical Engineering & Science, MIT, Founding Steering Committee Member, Ragon Institute of MGH, MIT, & Harvard, Member NAE, NAS, NAM
  3. Daan Frenkel, Professor of Chemistry, University of Cambridge, ForMemRS, Member KNAW, AAAS, TWAS, NAS, Recipient of Spinoza Prize
  4. Shaffi Goldwasser, Director, Simons Institute for the Theory of Computing, and C. Lester Hogan Professor in Electrical Engineering and Computer Sciences, UC Berkeley, RSA Professor of Electrical Engineering and Computer Science, MIT, and Professor of Computer Science and Applied Mathematics, Weizmann Institute of Science in Israel, Recipient of ACM Turing Award
  5. Frank Grosveld, Professor Emeritus, Former Head of the Department of Cell Biology, Erasmus MC, FRS, Member KNAW, Recipient of Spinoza Prize
  6. Paola Ricciardi-Castagnoli, Scientific Director of Toscana Life Sciences Foundation and Chief Scientist of Menarini Biomarkers Singapore, former Chair of Immunology and General Pathology, University of Milano-Bicocca, Founder and Scientific Director, Singapore Immunology Network (SIgN), A-STAR Singapore, Member GNAS Leopoldina, EMBO
  7. Daniela Rus, Andrew (1956) and Erna Viterbi Professor of Electrical Engineering and Computer Science and Director of the Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL), MIT, Member NAE, AAAS
  8. Jean Tirole, Honorary Chairman, Foundation JJ Laffont-Toulouse School of Economics (TSE), Institute for Advanced Study in Toulouse (IAST), and Scientific Director, TSE-Partnership, Recipient of Nobel Memorial Prize in Economic Sciences.

Στην Επιτροπή Αριστείων συμμετέχουν ex officio η Πρόεδρος Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Αθηνά Δεσύπρη και ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Θεόδωρος Θεοδώρου, Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Mέλος της National Academy of Engineering (NAE).