Οι δωρεές ιδιωτών μπορούν να αποτελέσουν μια πράξη προσφοράς προς τις μελλοντικές γενιές υποστηρίζοντας τους κοινωφελείς σκοπούς του Ιδρύματος ή σκοπούς με τους οποίους είναι συνδεδεμένοι οι δωρητές.

Το πλαίσιο πραγματοποίησης μιας ιδιωτικής δωρεάς είναι απλό και ευέλικτο, καθώς μπορούν να υλοποιηθούν με την προσφορά κεφαλαίου οποιουδήποτε μεγέθους. Οι δωρεές ιδιωτών που υπερβαίνουν τις €50.000 μπορούν να αποτελέσουν και Ονομαστικές Δωρεές (Named Funds), να φέρουν δηλαδή το όνομα του ιδρυτή τους.

Κάποιες από τις Ονομαστικές Δωρέες ιδιωτών που διαχειρίζεται σήμερα το Ίδρυμα Μποδοσάκη υποστηρίζουν ονομαστικές και εις μνήμην υποτροφίες καθώς και τόπους που αγάπησαν και με τους οποίους συνδέθηκαν οι δωρητές.

Κάποια παραδείγματα:

Κάθε δωρητής αποφασίζει να πραγματοποιήσει μια δωρεά για τους δικούς του προσωπικούς λόγους, αλλά όλοι μοιράζονται το ίδιο πάθος για το κοινό καλό. Συχνά οι ιδιώτες δωρητές επιθυμούν:

  • Να προσφέρουν στην κοινωνία, προστατεύοντας ταυτόχρονα την περιουσία τους
  • Να υποστηρίξουν – αφού έχουν εξασφαλίσει οικονομικά τους αγαπημένους τους ανθρώπους- κοινωφελείς σκοπούς, όπως την ευημερία του τόπου όπου ζουν, τη γενέτειρά τους, το πανεπιστήμιο όπου φοίτησαν, το νοσοκομείο που φρόντισε τους ίδιους ή τους αγαπημένους τους ανθρώπους

Αν σκέφτεστε πώς θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε μια δική σας δωρεά, η ομάδα ειδικών του Ιδρύματος είναι στη διάθεσή σας για να σας κατευθύνει. O Philanthropy Advisor του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Μιχάλης Κωνσταντινίδης, [email protected], 210 010 7767, είναι στη διάθεσή σας για μια αρχική συζήτηση γνωριμίας.