Οι Δωρεές Ιδιωτών μπορούν να υποστηρίξουν και υποτροφίες, ονομαστικές ή εις μνήμην, χάρη στις οποίες τα όνειρα των νέων γίνονται πραγματικότητα, τιμώντας παράλληλα το φιλανθρωπικό όραμα του δωρητή.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Οι ονομαστικές υποτροφίες θεσπίζονται από ιδιώτες δωρητές που επιθυμούν να προσφέρουν σε νέες και νέους την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις σπουδές που ονειρεύονται.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα αποτελούν οι «Υποτροφίες Δωρεάς Ελισάβετ Φωτίου Φωτεινέλλη – Ιωάννου Δημητρίου Κριτικού» και η «Υποτροφία Σάββα Παραστατίδη».

Οι «Υποτροφίες Δωρεάς Ελισάβετ Φωτίου Φωτεινέλλη – Ιωάννου Δημητρίου Κριτικού» δημιουργήθηκαν το 2023, με την ευγενική προσφορά της Ελισάβετ Φωτεινέλλη. Απονέμονται στο πλαίσιο του ετήσιου Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Μποδοσάκη και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στους τομείς της Ιατρικής και Βιο-ιατρικής.

Οι «Υποτροφίες Δωρεάς Ελισάβετ Φωτίου Φωτεινέλλη – Ιωάννου Δημητρίου Κριτικού» σχεδιάζονται, υλοποιούνται και ελέγχονται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη σε όλο τους το εύρος. Η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια του Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών του Ιδρύματος που από το 1972 έχει προσφέρει πάνω από 2.600 υποτροφίες και ακολουθώντας τις βασικές αρχές λειτουργίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη: τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αξιοπιστία.

Αντίστοιχα, η δωρεά του Σάββα Παραστατίδη, μηχανικού πληροφορικής με σημαντική σταδιοδρομία σε διεθνείς εταιρείες χρηματοδοτεί την ονομαστική υποτροφία «Σάββας Παραστατίδης», μια Διδακτορική Υποτροφία που προκηρύχθηκε για πρώτη φορά το 2022 στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, το πανεπιστήμιο όπου σπούδασε ο δωρητής.

Επιθυμία του Σάββα Παραστατίδη, είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, να υποστηρίξει νέους επιστήμονες: «Ο χρόνος μου στο Πανεπιστήμιο μου άνοιξε ευκαιρίες που σήμερα μου επιτρέπουν να συνεισφέρω πίσω, στον βαθμό που μπορώ, και να βοηθήσω την επόμενη γενιά επιστημόνων».

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα Υποτροφιών εις Μνήμην αποτελούν οι υποτροφίες του Προγράμματος Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών εις μνήμην του Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου.  Με στόχο να τιμηθεί ο Σταμάτης Γ. Μαντζαβίνος, το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες διδάκτορες για να συνεχίσουν την έρευνά τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Aπό το 2008, το Πρόγραμμα δίνει ζωή στα όνειρα των νέων καθώς Δωρεά ιδιώτη, ύψους €5.000.000, εις μνήμην του διατελέσαντα προέδρου του Ιδρύματος Μποδοσάκη, υποστηρίζει νέους διδακτόρες στους κλάδους των Θετικών Επιστημών, της Ιατρικής και της Βιολογίας, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Αν σκέφτεστε πώς θα μπορούσατε να θεσπίσετε υποτροφίες που φέρουν το όνομά σας ή τιμούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, η ομάδα ειδικών του Ιδρύματος είναι στη διάθεσή σας για να σας κατευθύνει. O Philanthropy Advisor του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Μιχάλης Κωνσταντινίδης, [email protected], 210 010 7767, είναι στη διάθεσή σας για μια αρχική συζήτηση γνωριμίας.