Οι Μεγάλες Δωρεές δύνανται να μεταφραστούν σε υποτροφίες, ονομαστικές ή εις μνήμην, χάρη στις οποίες τα όνειρα των νέων γίνονται πραγματικότητα, τιμώντας παράλληλα το φιλανθρωπικό όραμα του δωρητή.

Οι ονομαστικές υποτροφίες θεσπίζονται από ιδιώτες δωρητές που επιθυμούν να προσφέρουν σε νέες και νέους την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις σπουδές που ονειρεύονται.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα αποτελούν οι «Υποτροφίες Δωρεάς Ελισάβετ Φωτίου Φωτεινέλλη – Ιωάννου Δημητρίου Κριτικού», που δημιουργήθηκαν το 2023, με την ευγενική προσφορά της Ελισάβετ Φωτεινέλλη. Απονέμονται στο πλαίσιο του ετήσιου Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Μποδοσάκη και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στους τομείς της Ιατρικής και Βιο-ιατρικής.

Οι «Υποτροφίες Δωρεάς Ελισάβετ Φωτίου Φωτεινέλλη – Ιωάννου Δημητρίου Κριτικού» σχεδιάζονται, υλοποιούνται και ελέγχονται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη σε όλο τους το εύρος. Η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια του Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών του Ιδρύματος που από το 1972 έχει προσφέρει πάνω από 2.600 υποτροφίες και ακολουθώντας τις βασικές αρχές λειτουργίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη: τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αξιοπιστία.

Επιπρόσθετα, αντιπροσωπευτικό παράδειγμα Υποτροφιών εις Μνήμην αποτελούν οι υποτροφίες του Προγράμματος Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών εις μνήμην του Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου.  Με στόχο να τιμηθεί ο Σταμάτης Γ. Μαντζαβίνος, το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες διδάκτορες για να συνεχίσουν την έρευνά τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Aπό το 2008, το Πρόγραμμα δίνει ζωή στα όνειρα των νέων καθώς η Μεγάλη Δωρεά εις μνήμην του διατελέσαντα προέδρου του Ιδρύματος Μποδοσάκη, υποστηρίζει νέους διδακτόρες στους κλάδους των Θετικών Επιστημών, της Ιατρικής και της Βιολογίας, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού καλύπτεται από τη διαχείριση Μεγάλης Δωρεάς €5.000.000 στη μνήμη Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου.