Τηλέφωνο: (+30) 210.3237-973
Fax: (+30) 210.3237-976
Email: info@bodossaki.gr
Διεύθυνση: Μουρούζη 14, 106 74 Αθήνα, Ελλάδα