Τηλέφωνο: (+30) 210.3237-973
Email: info@bodossaki.gr
Email παραπόνων: complaints@bodossaki.gr
Διεύθυνση: Μουρούζη 14, 106 74 Αθήνα, Ελλάδα