Υποβολή αιτημάτων ανατροφοδότησης

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των ανοιχτών προσκλήσεων του προγράμματος BUILD, ενημερώνουμε τους φορείς που υπέβαλαν αιτήσεις που δεν επελέγησαν προς χρηματοδότηση ότι υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος...

Ανακοίνωση κατανομής επιχορήγησης €2.200.903 εκ. για τη στήριξη Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα), με την ιδιότητα του συγχρηματοδότη και συντονιστή, σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος), ανακοινώνει τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που έχουν επιλεγεί...
Ανακοίνωση κατανομής επιχορήγησης €2.200.903 εκ. για τη στήριξη Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.