Αγορά τροφίμων

Aγορά τροφίμων (μέσω της Τράπεζας Τροφίμων) που προορίζονται για την σίτιση κατοίκων της ενορίας (Πρόγραμμα για την Καταπόλεμηση της...
Αγορά τροφίμων

Αγορά τροφίμων

Aγορά τροφίμων (μέσω της Τράπεζας Τροφίμων) που διανεμήθηκαν σε άπορες οικογένειες του Δήμου Κορυδαλλού κατά τη διάρκεια των εορτών...
Αγορά τροφίμων

Career Fair 4 all

Κάλυψη μέρους  των εξόδων της δράσης ευαισθητοποίησης Career Fair.4all που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2017 στην Αθήνα (Πρόγραμμα για...
Career Fair 4 all

Αγορά τροφίμων

Aγορά τροφίμων (μέσω της Τράπεζας Τροφίμων) για ομάδες στόχου (άστεγοι-Άπορες Οικογένειες, Εργαζόμενα Παιδιά, Πρόσφυγες, Θύματα Trafficking) που εξυπηρετεί η Emfasis...
Αγορά τροφίμων

Αγορά τροφίμων

Αγορά τροφίμων (μέσω της Τράπεζας Τροφίμων) που θα διανεμηθούν σε ευπαθείς ομάδες του δήμου (Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της...

Κάλυψη του κόστους ενοικίου

Κάλυψη του κόστους του ενοικίου για ένα έτος ενός διαμερίσματος στο οποίο φιλοξενούνται ενήλικα κορίτσια από το ορφανοτροφείο (Πρόγραμμα για...
Κάλυψη του κόστους ενοικίου

Αγορά τροφίμων

Αγορά τροφίμων (μέσω της Τράπεζας Τροφίμων) για τα δωρεάν γεύματα που διοργανώνει το Κέντρο Ημέρας Αθηνών και το Κέντρο...
Αγορά τροφίμων