Χορηγία εξοπλισμού

Αγορά απαραίτητου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί από την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στον νέο χώρο που της παραχώρησε ο Δήμος Αθηναίων (στο...
Χορηγία εξοπλισμού