Παρατηρητήριο για το Μάτι

Το «Παρατηρητήριο για το Μάτι» αποτελεί μία δημοσιογραφική ερευνητική πρωτοβουλία με μακροχρόνιο ορίζοντα, η οποία εστιάζει στην πορεία ανοικοδόμησης...
Παρατηρητήριο για το Μάτι

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

H συγκεκριμένη δωρεά που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού...
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων