Αγορά εξοπλισμού

Αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού φυσικοθεραπείας και ενός γερανού ανύψωσης ατόμων με αναπηρία, που θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες των...
Αγορά εξοπλισμού