Ενδυνάμωση γονέων και φροντιστών παιδιών με χρόνια νοσήματα

Το έργο «Ενδυνάμωση Γονέων και Φροντιστών Παιδιών με Χρόνια Νοσήματα» σχεδιάστηκε με σκοπό να συμβάλει στη βελτίωση της ολιστικής φροντίδας των παιδιών με απειλητική για τη ζωή ασθένεια και των οικογενειών τους στο σπίτι και στην προαγωγή της ποιότητας ζωής τους. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη συμβάλλει στην υλοποίηση του έργου προσφέροντας οπτικοακουστικό και επιμορφωτικό υλικό που απευθύνεται τόσο σε γονείς και φροντιστές παιδιών με απειλητική για τη ζωή ασθένεια, όσο και σε επαγγελματίες υγείας από όλη την Ελλάδα.

Το υλικό εστιάζει στην αναγνώριση, αξιολόγηση και κατάλληλη διαχείριση συμπτωμάτων όπως ο πόνος, στην καθημερινή φροντίδα του παιδιού στο σπίτι, στην επικοινωνία για την ασθένεια και την απειλή του θανάτου, στη στήριξη όλων των μελών της οικογένειας και τέλος στις κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Ο Δωρεοδόχος
Μέριμνα-Εταιρεία για την φροντίδα παιδιών και οικογενειών στην αρρώστια και στον θάνατο

H «Μέριμνα» προσφέρει ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη και ανακούφιση στα παιδιά που το έχουν ανάγκη, στις δύσκολες στιγμές του πένθους και της απειλητικής για τη ζωή αρρώστια.

Στόχοι της εταιρείας είναι:

α) Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών ποιοτικής φροντίδας στο παιδί που πενθεί την απώλεια αγαπημένου προσώπου ή στο παιδί που πάσχει από απειλητική για τη ζωή ασθένεια, σε συνδυασμό με τη στήριξη των μελών της οικογένειάς του.
(β) Η εξειδικευμένη κατάρτιση, εποπτεία και συνεχής επιμόρφωση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών στη στήριξη παιδιών που βιώνουν εμπειρίες αρρώστιας, απώλειας ή θανάτου, καθώς και η επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας στην παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα.
(γ) Η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και η ανάπτυξη κοινοτήτων στήριξης σε θέματα που αφορούν τη ζωή, τη σοβαρή αρρώστια και το θάνατο.
(δ) Η έρευνα σε θέματα που αφορούν στις επιπτώσεις της βαριάς αρρώστιας και του θανάτου στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους.