Ενδυνάμωση γονέων και φροντιστών παιδιών με χρόνια νοσήματα

Το έργο «Ενδυνάμωση Γονέων και Φροντιστών Παιδιών με Χρόνια Νοσήματα» σχεδιάστηκε με σκοπό να συμβάλει στη βελτίωση της ολιστικής...
Ενδυνάμωση γονέων και φροντιστών παιδιών με χρόνια νοσήματα