Παρατηρητήριο για το Μάτι

Το «Παρατηρητήριο για το Μάτι» αποτελεί μία δημοσιογραφική ερευνητική πρωτοβουλία με μακροχρόνιο ορίζοντα, η οποία εστιάζει στην πορεία ανοικοδόμησης...
Παρατηρητήριο για το Μάτι

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

H συγκεκριμένη δωρεά που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, κάλυψε...
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Αγορά εξοπλισμού

Αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού φυσικοθεραπείας και ενός γερανού ανύψωσης ατόμων με αναπηρία, που θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες των...
Αγορά εξοπλισμού

Αγορά τροφίμων

Aγορά τροφίμων (μέσω της Τράπεζας Τροφίμων) που προορίζονται για την σίτιση κατοίκων της ενορίας (Πρόγραμμα για την Καταπόλεμηση της...
Αγορά τροφίμων

Αγορά τροφίμων

Aγορά τροφίμων (μέσω της Τράπεζας Τροφίμων) που διανεμήθηκαν σε άπορες οικογένειες του Δήμου Κορυδαλλού κατά τη διάρκεια των εορτών...
Αγορά τροφίμων