Υποστήριξη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Εγκαυμάτων

Στρατηγικός πυλώνας του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν τα δημόσια νοσοκομεία μέσα από την κατασκευή και ανακατασκευή νοσοκομειακών μονάδων και κλινικών με στόχο την εξασφάλιση ποιοτικών παροχών και την βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, συμβάλουμε ουσιαστικά στο έργο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Εγκαυμάτων (ΜΕΘΕ) του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» μέσω της τοποθέτησης νέου δαπέδου, προκειμένου να πληροί τα σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας. Με τη δωρεά επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη παροχή ιατρικών υπηρεσιών, η ομαλή μεταφορά ασθενών με αμαξίδιο και η δημιουργία ενός δαπέδου με αντιμικροβιακές ιδιότητες.

 

Ο Δωρεοδόχος
ΜΕΘ Εγκαυμάτων - Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»

Η κατασκευή της ΜΕΘ εγκαυμάτων στο Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» άρχισε το 1998, ύστερα από τη διασφάλιση πόρων για σύγχρονους επιστημονικούς εξοπλισμούς από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και ολοκληρώθηκε το 2001. Έως και σήμερα, η μονάδα έχει συνδράμει στην διάσωση αλλά και τη λειτουργική αποκατάσταση εκατοντάδων εγκαυματιών.